Turismo Accesible

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Divulgación e difusión da pesca costeira artesanal cunha embarcación accesible

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Bibiana Álvarez Seoane
Datos de interés del promotor/a: 
www.alvamarnautica.com
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
77.601,73€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
38.601,73€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Estatal
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Divulgación e difusión da pesca costeira artesanal cunha embarcación accesible
Principales actividades del proyecto: 
construcción dunha embarcación de 8 metros de eslora totalmente accesible. A embarcación fará rutas para a promoción da pesca costeira artesanal durante todo o ano na zona da ría e Arousa e o río Ulla, contando coa colaboración e información de todos os barcos e mariscadoras que traballan no sector.
Resultados concretos previstos: 
Mellora da accesibilidade en servizos turísticos dando acceso a este tipo de actividades a outros sectores en risco de exclusión. Colaboración entre varias entidades (pesca-turismo) Desestacionalizacion da actividade turística. Mais consumo dos productos pesqueiros artesanais. Mellor capacitación do sector turístico na promoción de actividades turísticas vinculadas ao ámbito pesqueiro. Mais visitantes ás lonxas. Mais concienciación ambiental.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Estudios capacidad de carga turística del litoral y de los espacios naturales protegidos para garantizar la conservación del patrimonio natural, cultura, e histórico.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
2
Número de empleos creados: 
2
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
alvamar web.jpg

Oceanic Arousa Tours

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto consistirá na creación dunha empresa, Oceanic Arousa Tours, dedicada ao turismo mariñeiro coa creación de rutas marítimas que intenten explotar este nicho de mercado non explotado ata o de agora na zona de Arousa Norte. En principio, a base do proxecto estará no porto de Cabo da Cruz (Boiro) e consistirá nunha embarcación de 8,40 metros con capacidade para poder transportar a 12 pasaxeiros máis 2 tripulantes.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Jesús A. Places Vidal
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
74.988,58€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
37.494,28€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Autonómico
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Un dos obxectivos fundamentais do FEMP e a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima, pois neste senso Oceanic Arousa Tours nace coa idea de explotar un nicho de mercado pouco explotado na zona de Arousa Norte, como é o turismo mariñeiro, complementario do sector do mar e o mesmo tempo diversificando a oferta empresarial da zona.
Principales actividades del proyecto: 
A. Creación de rutas mariñeiras, principalmente 4: Ruta do mexillón, Ruta do marisqueo, Ruta da pesca artesanal, Ruta dos asteleiros, e estase a traballar nunha nova ruta encamiñada o turismo cultural e etnográfico por mar. B. Ofrecer servizos de aluguer da embarcación con patrón. C. Nun futuro próximo a entidade diversificará a súa oferta co fin de ampliar o seu período de traballo cara o turismo desestacionalizado, coa creación de rutas específicas de primaveira e outono, buscando unha dependencia menor da embarcación. Sería a ruta dos asteleiros, que se podería ampliar a conserveiras.
Resultados concretos previstos: 
Coa posta en marcha do proxecto, conseguiremos dar a coñecer, e o mesmo tempo valorar e respectar, o mar e sobre todo o labor da xente do mar. O proxecto, que se visibiliza na embarcación que se vai construír, busca por enriba de todo a cohabitación e cooperación co sector do mar da zona. Busca ensinar todos os procesos relacionados co mar que podamos abarcar, centrándonos principalmente na acuicultura e na pesca tradicional, sen olvidar os sectores emparentados, como poden ser asteleiros, constructores de bateas, lonxas, depuradoras, etc...
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Número de empleos creados: 
1
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
jesus places vidal web.jpg
rutas mariñeiras.jpg

Estudo e tenda de decoración

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Fabricación de velas con productos e olores mariños nos envases de conserva; venta de conservas de máxima calidade (almexa, mexillón, berberechos, ventresca, navalla…); fabricación de mobiliario de cociña con taboleiro mariño fenólico de 19mm específico para mar; utilización dos productos mariños como as cordas e redes como obxectos decorativos. Venta en local comercial sito en Barrantes.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Celestino Núñez Portas
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
126.874,20€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
57.093,39€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Autonómico
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Promover productos relacionados co mar e a reutilización para outros usos como a decoración e a fabricación de mobles e complementos decorativos pode marcar a diferenza, ofertando algo diferente.
Principales actividades del proyecto: 
Tenda de cociñas e decoración con productos diversos Venta de conservas Fabricación de velas e aromas con productos mariños Fabricación de cociñas con taboleiro mariño, modelo mariñeira Local comercial localizado en Barrantes.
Resultados concretos previstos: 
Produtos únicos e exclusivos. Materias primas de primeira calidade, menores custes e a promoción do sector, podendo así incrementar as vendas e conseguindo un enlace atractivo para a xente.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
moblespalesmariños.jpg
celestino nunez portas web.jpg

Expansión Da actividade topográfica ao entorno mariño

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Expansión da actividade da empresa Agritec S.L. ó medio mariño. A pretensión do proxecto radican na inversión de equipamento GNSS para poder expandir a actividade da empresa ó sector mariñeiro, esta tecnoloxía e necesaria para a realización de labores de posicionamento no mar, empregadas para a distribución de mortos nas bateas, posicionamento de balizas, apoio a actividades deportivas mariñas (posicionamento de ciaboga para regatas)...

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Rosa Ana Tubío Piñeiro
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
45.364,85€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
22.682,42€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir una actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.
Principales actividades del proyecto: 
O proxecto proposto consiste na expansión da actividade actual da promotora, topógrafa terrestre, cara o medio mariño, dando solución ao mercado existente e real onde as labores de posicionamento no mar precisan de precisión, como as necesarias para a distribución de mortos nas bateas, posicionamento de balizas, apoio a actividades deportivas mariñas (posicionamento de ciaboga para regatas)... A execución do proxecto reside na necesidade de investimento en equipamento con tecnoloxía pioneira no sector, tecnoloxía GNSS.
Resultados concretos previstos: 
Coa realización desta inversión a empresa poderá optar a realización de traballos en ámbito mariño, cousa que sen a inversión en esta tecnoloxía non é posible.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Realización de estudios
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Colaboraciones científicas y creación de líneas de I+D+i orientadas a la diversificación de actividades económicas.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
agritec web.jpg

Proxecto de Reforma da Zona Expositiva e posta en valor do patrimonio marítimo con fondos patrimoniais

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Promocionar o uso de embarcacións de madeira mediante un proceso de divulgación da cultura vencellada ás carpinterías de ribeira.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Asteleiros Triñanes Domínguez
Datos de interés del promotor/a: 
http://asteleirostrinanes.com
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
74.988,58€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
37.494,28€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
30/10/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Incrementar o emprego e a cohesión territorial
Principales actividades del proyecto: 
Este proxecto consiste en incrementar a promoción dos barcos de madeira mediante a dotación dunha zona de exposición-promoción visitable coa que conta o asteleiro con fondos do patrimonio marítimo galego. Realización de planos de disposición xeral en 3D e de planos de formas convencionais, enmarcados en láminas para exposición o público. Os planos serán realizados en base a entrevistas e investigacións a realizar nos propios estaleiros con Mestres Carpinteiros de Ribeira ca idea de reproducir as formas orixinais das seguintes embarcacións tradicionais galegas: lanchas xeiteiras, dorna de tope, gamela, galeón e traíña. O obxectivo final desta acción é que o saber facer e as formas orixinais non se perdan cando falten os poucos Carpinteiros de Ribeira que aínda atesouran ese saber facer. Construción de dúas replicas a escala de embarcacións tradicionais (unha lancha xeiteira e unha traíña de tipoloxía única de Cabo de Cruz) Deseño, maquetación e impresión de 6 paneis explicativos dous por embarcación. Os paneis amosaran por un lado a historia de cada unha das embarcacións e por outro as técnicas construtivas de cada unha. Todo este material servirá para publicitar as bondades dos barcos de madeira fronte a outros materiais creando na sociedade a necesidade de preservar o medio mariño mediante o uso de embarcacións que amosan unha elevadísimos índices de respecto polo medio ambiente durante toda a súa vida útil.
Resultados concretos previstos: 
O impacto máis inmediato sobre o territorio está na propia natureza da actividade da carpintería de ribeira, con este proxecto o que se intenta e potenciar os aspectos como a sustentatibilidade, tentar de deixar en mínimos o impacto medioambiental, e levar a máximos o impacto social e cultural. Mesmo conseguir, mediante a incorporación en itinerarios turísticos, colaborar na creación dunha fonte económica para a ría na que se respecten os termos de sustentabilidade, historia e cultura
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Fomento de actividades económicas alternativas
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
triñanes.jpg

Mellora da competitividade e de medidas medioambientais para taller de mantemento e reparación naval en Cabo de Cruz

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Creación dun servizo de taller móvil para a reparación naval en Cabo de Cruz que incluirá todo o equipamento preciso para desprazarse ao lugar onde se atopen atracadas as embarcacións.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Soldamar Soluciones SL
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
41.200€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
20.600€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
10/12/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellora da competitividade do sector pesqueiro. Mantemento de postos de traballo. Adopción de métodos de traballo orientados ao coidado do medioambiente.
Principales actividades del proyecto: 
Servizo de Reparación Móbil. Diversificación de servizos como a fabricación e novas pezas de motia demanda e a recollida de embaracacións. Mellora da eficiencia enerxética e minorización da xeración de residuos
Resultados concretos previstos: 
Preténdese mellorar a oferta e o servizo aos profesionais do sector a través da posta a disposición de productos adaptados e melloras na accesibilidade a través da proximidade pola localización e polo desprazamento ao client mellorando ao mesmo tempo a eficiencia enerxética e o impacto medioambiental.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Medio Ambiente y energía
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
foto soldamar web.jpg

Establecemento de Efectos Navais en Cabo de Cruz

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Establecemento de efectos navais e servizos portuarios no porto de Cabo de Cruz - Boiro

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Efectos Naváis Cabo S.L.
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
90.500€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
45.250€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Territorio da Arousa
Plazo de ejecución: 
31/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellora da competitividade do sector pesqueiro
Principales actividades del proyecto: 
Adquisición e equipamento do departamento situado no porto de Cabo de Cruz para o establecemento de almacén e tenda de efectos navais, artigos de pesca deportiva, náutica e servizos portuarios aos efectos de ofrecer un servizo de proximidade para os usuarios do referido porto e contribuíndo asímesmo á dinamización económica da zona.
Resultados concretos previstos: 
Preténdese ofertar aos profesionais do sector productos necesarios para a súa actividade, fomentando a produtividade grazas á proximidade da localización da iniciativa e a variedade de productos ofertados.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Interrelación de la pesca profesional, deportiva y recreativa.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
2
Imágenes: 
cabo da cruz web.jpg

Valor engadido en moluscos por transformación para abastecemento do mercado en períodos de toxina e veda

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto consiste na implantación dunha liña de cocción, envasado ao vacío e atmósfera modificada para tratar e revalorizar os produtos do mar que actualmente traballa a empresa, fundamentalmente marisco.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Mariscos Camino SL
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
64.579,86€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
32.289,93€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Estatal
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade en especial a través do aumento do valor engadido dos productos pesqueiros, da integración vertical, a innovación en todas as fases da cadeade subministro dos productos pesqueiros; e garantir una actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.
Principales actividades del proyecto: 
Trátase de procesar o marisco de xeito natural sen engadir substancias químicas de ningún tipo dándolle valor engadido ao produto: cocción, empaquetado, distribución e búsqueda de novos mercados fora do Estado.
Resultados concretos previstos: 
Coa execución do proxecto o promotor busca obter un produto final con valor engadido que conta con saída no mercado especialmente en épocas de toxina cando o mercado de fresco está parado. Pode buscar clientes no exterior, permitindo incluso a internacionalización da empresa ao dispor dun produto cun periodo de conservación mais elevado.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/ Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores da transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Creación de denominaciones geográficas o certificaciones de las capturas y sus derivados.
Fomento de actividades económicas alternativas
Colaboraciones científicas y creación de líneas de I+D+i orientadas a la diversificación de actividades económicas.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Número de empleos creados: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
mexillons_web.jpg
necoras.jpg
28
Sep
0
com

Publicación das bases de contratación para a modificación da plataforma "pescadoartesanal.com"

Foto: 
Logo-azul-claro-peq.jpg
Fecha: 
28/09/2016 - 12:00

Coas presentes bases de contratación o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra quere mellorar a funcionalidade da plataforma web de comercialización conxunta "pescadoartesanal.com". Con esta modernización da web o grupo procura ter unha plataforma completamente funcional e sinxela para o sector pesqueiro que facilite a comercialización dos seus produtos.

PROXECTO TURÍSTICO QUE MOSTRA A CULTURA DE GALICIA CON PROPOSTAS INNOVADORAS (GASTRONOMÍA, OBRADOIROS, EXCURSIÓNS, ARTESANÍA)

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Proxecto turístico que completa os servizos ofrecidos polos aloxamentos próximos e mostra a cultura de Galicia con propostas innovadoras. Nace estreitamente ligado á Ría de Arousa desde o momento en que se decide que o seu emprazamento sexa nun edificio catalogado (Casa Rectoral de Bamio e a súa finca de 4.213 m2), que ademais é un dos tantos elementos históricos e espirituais que balizan ‘A Traslatio’, a ruta xacobea marítimo-fluvial (Ría de Arousa-Río Ulla), orixe de todos os camiños de peregrinación a Santiago.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
María Lidia Fernández do Campo e Juan Manuel Domínguez Fernández de Rectoralia S.L.
Datos de interés del promotor/a: 
RECTORALIA SL es una empresa localizada en PONTEVEDRA dedicada a a) la actividades propias del negocio de hosteleria, tales como la explotacion de hoteles, moteles, casas de turismo rural, restaurantes, bares, cafeterias, salas de fiesta y discotecas. B) el comercio al por menor de productos alimenticios. C) el arrendamiento, no financiero, de inmuebles. D) la re. , con domicilio fiscal en Pza INDEPENDENCIA 19, VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA).
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
391.531,21€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
195.765,65€
% sobre total Presupuesto: 
50%
Plazo total en meses: 
28
Anualidades: 
3
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ruta Xacobea marítimo-fluvial (Ría de Arousa e Río Ulla)
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Impulsar un novo concepto de servizo turístico que non existe no territorio, innovador, e que permitirá mellorar as prestacións turísticas da zona de Bamio e Vilagarcía: turismo gastronómico local, con tenda gourmet de productos locais, talleres, excursións marítimas e artesanía; xerar actividades alternativas de negocio non estacionais que permitan incrementar a competitividade do proxecto durante todo o ano; mellorar a experiencia gastronómica disponible no territorio.
Principales actividades del proyecto: 
Excursións marítimas, visitas a museos etnográficos, visitas guiadas a lonxas e conserveiras, obradoiros de productos artesanais relacionados co sector pesqueiro. Desta forma un cliente que vai comer ou cear ao restaurante recibe información sobre estos servizos con información cultural e turística da zona, podendo contratar un paquete turístico xunto co xantar/cea, facendo da experiencia un servizo innovador, moito mais completo e satisfactorio.
Resultados concretos previstos: 
Ampliar os servizos turísticos ofertados no territorio da Ría de Arousa diversificando as actividades económicas da zona; xerar emprego estable e de calidade; xerar sinerxias con outras empesas do territorio; colaboración con axentes territoriais; incremento dos investimentos no territorio; desestacionalización das actividades existentes no territorio.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Estudios capacidad de carga turística del litoral y de los espacios naturales protegidos para garantizar la conservación del patrimonio natural, cultura, e histórico.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
rectoralia.jpg
Distribuir contenido