DIVULGACIÓN E DIFUSIÓN DA PESCA COSTEIRA ARTESANAL CUNHA EMBARCACIÓN ACCESIBLE

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Construcción dunha embarcación de 8 metros de eslora TOTALMENTE ACCESIBLE cun deseño especial para poder abrir os dous laterais e acceder con cadeiras de rodas ou simplemente camiñando cun bastón, con muletas, ou calquera dispositivo de axuda… terá un sistema de anclaxe para as cadeiras de rodas e contará con todos os dispositivos de seguridade e comodidade para realizar rutas en inverno (a zona onde vai a pasaxe contará cunhas lonas de abrigo para os casos de frío ou chuvia, esta lona terá diferentes ventanais de metacrilato para poder observar e disfrutar da ruta e da explicació

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Bibiana Alvarez Seoane de Alvamar
Datos de interés del promotor/a: 
http://alvamarnautica.com/
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
77.203,47€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
38.601,73€
% sobre total Presupuesto: 
50%
Plazo total en meses: 
6
Anualidades: 
1
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ría de Arousa e río Ulla
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
1. Potenciar o turismo accesible relacionado co turismo mariñeiro e a pesca artesanal. 2. Crear un posto de traballo e formar nas actividades de turismo sustentable e divulgación dos valores da zona incluído o parque nacional. 3. Involucrar e colaborar co colectivo da pesca artesanal costeira e as empresas turísticas da zona para poñer en valor o produto procedente da pesca artesanal.
Principales actividades del proyecto: 
Construcción dunha embarcación adaptada para xente con mobilidade reducida coa que se farán diversas rutas pola Ría de Arousa e o río Ulla: a Ruta da Lamprea, Arousa norte e Arousa sur; Pescando entre lusco e fusco; a Ruta da Anguía.
Resultados concretos previstos: 
Creación dun posto de traballo; creación dunha iniciativa turística innovadora; construcción dunha embarcación accesibel na ría de Arousa para rutas de menos de 12 pax; divuglación do produto pesqueiro artesanal; contribución á desestacionalización do turismo mariñeiro; atención a sectores en risco de exclusión; promoción e educación ambiental.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1.Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación da sactividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía martítima.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Medio Ambiente y energía
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Desarrollo de los instrumentos necesarios para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
Incidencia medioambiental en la reserva de pesca: 
positiva
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
alvamar.jpg

EXTRACCIÓN DE ALGAS EN BANCOS MARISQUEIROS

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto consiste no deseño e fabricación dunhas ferramentas adaptables á máquina anfibia MOBITRAC, para a limpeza de praias onde se extrae marisco (berberechos e ameixas principalmente). Ata agora este traballo realízano as propias mariscadoras a man con anciños e forquillas.

O depósito masivo de algas nas praias crea graves problemas para o marisqueo. Se as algas permanecen moito tempo ocupando a superficie da area, o resultado é a mortandade por asfixia dos moluscos.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Mobitrac España S. C.
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.mobitrac.eu/es/
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
41.026,30€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
20.513,15€
% sobre total Presupuesto: 
50%
Plazo total en meses: 
6
Anualidades: 
1
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ría de Arousa
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Arrendar as maquinarias ás confrarías de pescadores e autoridades portuarias para a lipeza de praias e augas costeiras de ata 2 metros de profundidade; favorecer a industria extractiva de bivalvos da zona ao reducir a mortandade provocada polas algas; incrementar o valor turístico das praias limpando as algas, aumentando a calidade das augas e facéndoas mais atractivas ao turismo; mellorar as condicións de traballo das mariscadoras e o seu beneficio neto.
Principales actividades del proyecto: 
Deseño e fabricación dunhas ferramentas adaptables á máquina anfibia MOBRITRAC, para a limpeza de praias onde se extrae marisco.
Resultados concretos previstos: 
Limpeza das algas das praias, xa sexa na area como na auga ate 2 metros de profundidade; favorecer a industria extractiva de bivalvos da zona, e reducir a súa mortandade; evitar accidentes das mariscadoras en traballos de limpeza de bancos marisqueiros; incrementar o valor turístico das praias, limpando as algas para facelas mais atractivas ao turismo; favorecer o sector marisqueiro e turístico da zona.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1. Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación da sactividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía martítima; 2. Fomento da competitividade e viabilidade das empresas pesqueiras, con inclusión da pesca costeira artesanal, e a mellora da seguridade e as condicións de traballo.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Medio Ambiente y energía
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Fomento de actividades económicas alternativas
Proyectos de mejora y regeneración de zonas costeras degradadas.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para la diversificación de actividades
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
mobitrac.jpg

MELLORA DA COMPETITIVIDADE, EFICIENCIA E INICIATIVA INNOVADORA NA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS DA PESCA NA LONXA DE CAMBADOS.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O proxecto céntrase na adquisición e incorporación dun equipo para a recepción, pesaxe, clasificación e envasado de produto da pesca (choco, esencialmente, produto co que adoitamos contar practicamente todo o ano) en caixas especiais para unha correcta conservación, individuais e de porexpan, non aproveitables, así como o seu etiquetado coa correspondente etiqueta adhesiva contendo todos os datos para a súa identificación, de cara a garantir a calidade e trazabilidade.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadores San Antonio, Cambados
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiacambados.org/
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
75.315,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
75.315,00€
% sobre total Presupuesto: 
100%
Plazo total en meses: 
6
Anualidades: 
1
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Instalacións da lonxa de Cambados
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Porase en marcha un proxecto coa finalidade de acadar a máxima eficiencia na comercialización do choco procedente da pesca costeira, xerando un aumento no valor engadido ao resultar un produto listo para a súa expedición, con novo envasado e etiquetado con todos os datos de trazabilidade que grantan a súa identificación. A realización do proxecto representará a posibilidade de optimiza ra actual forma de comercialización desde a primeira venta na lonxa. Incorporarase ás instalacións da confraría un equipo de altas prestacións que permitirá a recepción do produto (choco), a súa clasificación por tamaño e peso, o seu envasado –en caixas de porexpan especiais para a súa conservación- e etiquetado adhesivo que garanta a trazabilidade do produto.
Principales actividades del proyecto: 
Adquisición e incorporación dun equipo para a recepción, pesaxe, clasificación e envasado de produto da pesca (choco, esencialmente, produto co que adoitamos contar practicamente todo o ano) en caixas especiais para unha correcta conservación, individuais e de porexpan, non aproveitables, así como o seu etiquetado coa correspondente etiqueta adhesiva contendo todos os datos para a súa identificación, de cara a garantir a calidade e trazabilidade.
Resultados concretos previstos: 
Incrementar o emprego e a cohesión territorial. Promover a comercialización e a transformación.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
VALOR ENGADIDO
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Creación de denominaciones geográficas o certificaciones de las capturas y sus derivados.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
caixa chocos.JPG

LOXANATUR

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O que se pretende con este proxecto é realizar accións orientadas á posta en valor e comercialización dos productor do mar, incluíndo especies infravaloradas, a través da promoción dos productos do mar, da concienciación sobre a importancia que ten o coidado do medio mariño para a preservación dos recursos.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadores San Martín do Grove
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiaogrove.es
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
207.519,11€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
207.519,11€
% sobre total Presupuesto: 
100%
Plazo total en meses: 
16
Anualidades: 
2
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
O obxectivo xeral do proxecto é a mellora da competitividade do sector pesqueiro a través da diversificación. En especial, a través do aumento do valor engadido das producións pesqueiras grazas ás acción promocionais tanto dos productos do mar, como da posta en valor do traballo de mariñeiros e mariscadoras, destacando o papel da muller e a necesidade da preservación do medio mariño e dos recursos pesqueiros.
Principales actividades del proyecto: 
1ºano: DIVERSIFICA-MAR: creación dunha plataforma web, compra dunha furgoneta isotermo, compra dun acuario expositor, elaboración dun vídeo promocional da entidade, colocación de 3 casetas de pesaxe na sala de marisqueo, colocación dun panel informativo na lonxa coas vedas, prezos, condicións meterolóxicas… ; colocación dun sistema de son, 4 cámaras que graven a subasta e unha pantalla para que os turistas podan vela; colocación dun pasamans para facilitar a accesibilidade; compra dunha mesa e 50 sillas para actividades divulgativas; realización dun curso de comercialización de productos do mar. 2ºANO CICLO ‘DIVERSIFICA-MAR’: construcción duns aseos na zona destinada aos turistas; arranxo do almacén da lonxa; instalación de bins para conservar vivos a nécora e o camarón antes da subasta; compra de 2 pantallas interactivas e 2 all in one que sirvan para dar a coñecer as especies e as artes de pesca; realización dun obradoiro medioambiental sobre a contaminación da ría; realización dun obradoiro sobre residuos no mar dirixido aos profesionais do sector; realización dun curso de aproveitamento de algas; realización do ciclo ‘Os productos do mar’ dedicado a unha especie distinta cada mes; realización do ciclo ‘Os oficios do mar e o papel da muller’.
Resultados concretos previstos: 
Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
VALOR ENGADIDO
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Operación para adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local.
Operación sobre acciones de comunicación por parte de los grupos
Indicadores Medioambientales
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
Número total de cursos desarrollados dentro del proyecto: 
6
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
loxanatur.jpeg

MELLORA DA GOBERNANZA NA XESTIÓN PESQUEIRA ARTESANAL NO ÁMBITO DO PARQUE NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS - CONFRARÍA DE AGUIÑO

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O proxecto “Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal no ámbito do Parque Nacional illas Atlánticas” estará localizado no ámbito de dito Parque, ubicado nas tres rías da provincia de Pontevedra (Vigo, Pontevedra e Arousa). Integraranse no desenvolvemento do proxecto as confrarías con embarcacións que faenan habitualmente nesas augas e que forman parte dos correspondentes Grupos de Acción Local de pesca por cada ría.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadores de Aguiño
Datos de interés del promotor/a: 
http://cofradiadeaguino.com/
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
17.547,93€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
17.547,93€
% sobre total Presupuesto: 
100%
Plazo total en meses: 
16
Anualidades: 
2
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Dende Punta Castro ata Río Sieira, incluíndo o Arquipélago de Sálvora (P. N. Illas Atlánticas)
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada o coñecemento.
Principales actividades del proyecto: 
1. Recompilación da información relativa ás actividades que se desenvolven no ámbito do P.N. Illas Atlánticas; 2. Análise da Información obtida; 3. Proposta de uso e xestión Pesqueira no ámbito do P.N. Illas Atlánticas; 4. Divulgación dos Resultados obtidos na análise e proposta resultante; 5. Mesa de Traballo co Organismo Autónomo P.N. Illas Atlánticas
Resultados concretos previstos: 
Emprego (a tempo completo) mantido no sector da pesca ou actividades complementarias.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Gobernanza
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Medio Ambiente y energía
Realización de estudios
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Promover la cooperación nacional y transnacional entre zonas de pesca.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Estudios valor de litoral.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Operación para fomentar la cooperación interregional y transnacional
Operación para adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
Incidencia medioambiental en la reserva de pesca: 
positiva
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
PNIA_AGUIÑO web.jpg

MELLORA DA GOBERNANZA NA XESTIÓN PESQUEIRA ARTESANAL NO ÁMBITO DO PARQUE NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS - CONFRARÍA DO GROVE

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O proxecto “Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal no ámbito do Parque Nacional illas Atlánticas” estará localizado no ámbito de dito Parque, ubicado nas tres rías da provincia de Pontevedra (Vigo, Pontevedra e Arousa). Integraranse no desenvolvemento do proxecto as confrarías con embarcacións que faenan habitualmente nesas augas e que forman parte dos correspondentes Grupos de Acción Local de pesca por cada ría.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadores San Martín do Grove
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiaogrove.es
Perfil empresarial: 
Confraría de Pescadores
PROYECTO
Referencia normativa: 
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro.
Presupuesto total: 
17.547,93€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
17.547,93€
% sobre total Presupuesto: 
100%
Plazo total en meses: 
16
Anualidades: 
2
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Desde Punta Borrelo, no municipio de Cambados, e Punta Faxilda en Sanxenxo
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada o coñecemento.
Principales actividades del proyecto: 
1. Recompilación da información relativa ás actividades que se desenvolven no ámbito do P.N. Illas Atlánticas; 2. Análise da Información obtida; 3. Proposta de uso e xestión Pesqueira no ámbito do P.N. Illas Atlánticas; 4. Divulgación dos Resultados obtidos na análise e proposta resultante; 5. Mesa de Traballo co Organismo Autónomo P.N. Illas Atlánticas
Resultados concretos previstos: 
Emprego (a tempo completo) mantido no sector da pesca ou actividades complementarias
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Gobernanza
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Medio Ambiente y energía
Realización de estudios
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Promover la cooperación nacional y transnacional entre zonas de pesca.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Estudios valor de litoral.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Operación para fomentar la cooperación interregional y transnacional
Operación para adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
Incidencia medioambiental en la reserva de pesca: 
positiva
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
pnia_ogrove.jpg
27
Jul
0
com

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO DA COSTA DA MORTE

Fecha: 
27/07/2016 - 08:30 - 16/08/2016 - 15:00

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO DA COSTA DA MORTE

Fecha: 
27/07/2016 - 08:30 - 16/08/2016 - 15:00

22
Jun
0
com
21
Jun
0
com

Publicación do resultado final do proceso de selección de persoal xerencia, técnico e administrativo Galp Golfo Ártabro Norte

Fecha: 
21/06/2016 - 14:04
Publícase o resultado final do proceso de selección do persoal para o posto de xerencia, persoal técnico e persoal administrativo para a asociación "Grupo de acción Local do sector pesqueiro Golfo Ártabro Norte". No documento adxunto pódese ver esta información.
Distribuir contenido