01
Feb
0
com

COSTA DA MORTE Crónica marítima

Foto: 
Costa da Morte, Crónica marítima.jpg
Fecha: 
01/02/2017 - 14:00

GALP COSTA DA MORTE

PRESENTACION DEL LIBRO COSTA DA MORTE, CRONICA MARITIMA
DE RAFAEL LEMA

COSTA DA MORTE Crónica marítima

Anterior Anterior  5 de 5
Foto: 
Costa da Morte, Crónica marítima.jpg

GALP COSTA DA MORTE

PRESENTACION DEL LIBRO COSTA DA MORTE, CRONICA MARITIMA
DE RAFAEL LEMA

prueba 3

Anterior Anterior   Siguiente Siguiente 4 de 5
Foto: 
Galp Costa da Morte, 9 municipios.jpg

prueba

Anterior Anterior   Siguiente Siguiente 3 de 5
Foto: 
Galp Costa da Morte.jpg
GALP Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

Grupo de Acción Local do
sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.


Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Costa da Morte: impulso sostible ao noso mar.

prueba

prueba 3

COSTA DA MORTE Crónica marítima

Mellora na selleción de marisco previo á primeira venda.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Era tradicional na confraría de Vilanova que o marisco fora exposto á primeira venda en lotes individuais para cada unha das especies capturadas por cada mariscador. Isto supuña un incentivo posto que os mellores lotes adoitaban acadar mellores presos. Sen embargo, este sistema dificulta o control da talla dos individuos comercializados, e o elevado número de lotes presentes pode retardar o proceso de subasta.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Vilanova
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiavilanova.org/
Perfil empresarial: 
Organización sectorial
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
31.420,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
31.420,00€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
1
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O ámbito de actuación do proxecto coincide co ámbito territorial da Confraría de Pescadores “A Pastoriza” , dende o Rego do Alcalde ata o Regato Aduana de Corón; que se atopa na súa totalidade dentro do Concello de Vilanova de Arousa.
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellorar a calidade e o valor potencial do marisco que se presenta á primeira venda na lonxa.
Principales actividades del proyecto: 
Actividade 1.- Clasificación do marisco previa á súa exposición para a venda. Actividade 2.- Sementeira controlada do marisco rexeitado Actividade 3.- Adaptación dos sistemas de pesado da lonxa á actual normativa.
Resultados concretos previstos: 
Presentar as distintas especies de bivalvos postos a venda na lonxa agrupados por categorías de tamaños, en caixas de tamaño semellante, con garantía de pesada e de ausencia de tallas por debaixo do mínimo establecido, ben pola lexislación ou ben polos plans de xestión.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
lonxa_vilanova.jpg
lonxa vilanoa2.jpg

RUTA DE MARISQUEO POLOS LOMBOS DA ULLA, CON VISITA A CORTEGADA E A LONXA DE CARRIL.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Pretende incidir en todos aqueles aspectos que van garantir o desenvolvemento sostible da cidade como son a creación e consolidación de espazos públicos de calidade, a modernización e mellora do transporte urbano, a movilidade e a accesisbilidade, o fortalecemiento da economía a
través do impulso do comercio e o turismo, a mellora do medioambiente e a calidade das auguas, a protección e preservación do patrimonio cultural.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Concello de Vilagarcía de Arousa
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.vilagarcia.es/
Perfil empresarial: 
Concello
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
86.539,43€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
46.222,00€
% sobre total Presupuesto: 
100% (so na anualidade 2016)
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Local
Plazo de ejecución: 
31/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Búscase que Vilagarcía de Arousa sexa un referente do turismo mariñeiro, os motivos para visitala se vexan incrementados e disfrutar da súa oferta cultural e gastronómica vinculada directamente co mar. Preténdese, de este modo, alcanzar o obxectivo de fomento de crecemento económico do sector pesqueiro e marisqueiro, da man de sectores vinculados directamente a estes, como é o da restauración, e outros vinculados indirectamente como o é comercio e o hoteleiro do Concello de Vilagarcía de Arousa a través da promoción do turismo mariñeiro nun ámbito xeográfico tan vínculado á pesca. Fomento que irá acompañado de formación e especialización das mariscadoras cara á diversificación da súa actividade. Ademais, como valor engadido, esta actuación faise nun entorno que goza dun recoñecemento importante, xa que se realiza en parte nos lindes da Illa de Cortegada, que pertence ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Os turistas, despois de facer a Ruta dos Lombos do Ulla, poderán embarcar para facer unha visita guiada á Illa de Cortegada, para logo, voltar a terra, para á tarde visitar a lonxa. Este paquete xerará demanda de restauración nos numerosos establecementos ubicados nas inmediacións do porto de Carril. Este obxectivo ten relación directa co específico do eixo 4, dado que se busca o crecemento económico dun municipio vinculado ao mar, onde unha porcentaxe elevada da poboación vive do sector pesqueiro. Trátase de diversificar as actividades da pesca, poñéndoas en valor, dándoas a coñecer e atraendo visitantes á zona para alcanzar o crecemiento económico gracias ás actividades de pesca e marisqueo e pesqueiro buscando reducir o furtivismo e protexer o litoral e os seus recursos naturais.
Principales actividades del proyecto: 
Actividade 1 Definición e implantación do plan de producto turístico mariñeiro Marisqueo polos Lombos do Ulla, visita á illa de Cortegada e á lonxa de Carril”. Actividade 2 Dotación para a mellora das condicións de traballo das mariscadoras. Dotación de calzado e protección da auga para escolares e visitantes. Actividade 3 Acondicionamiento e recuperación da contorna da lonxa de Carril como área de alto valor cultural e histórico relacionada co sector da pesca e os seus produtos.
Resultados concretos previstos: 
Dinamización turística da zona do sector pesqueiro, creación de oportunidades económicas e como consecuencia mellora da calidade de vida dos habitantes de Arousa. Vaise desenvolver un produto turístico relacionado co sector da pesca, onde se poñerán en valor as actividades de marisqueo e comercialización de peixe, así como o entorno natural onde se desenvolverá o proxecto. Así mismo, as mariscadoras contarán cunha formación e experiencia para, nun futuro, diversificar por elas mesmas a súa actividade orientadoa cara o turismo mariñeiro. Trátase dun proxecto impulsado desde o Concello de Vilagarcía para atraer a un maior número de visitantes que contribuan ao crecemiento económico da zona. Ao desenvolver este producto buscarase unha rede de prescriptores privadores (sector hoteleiro, comercio, hosteleiro) que, indirectamente, beneficiaranse da presenza dos visitantes que atraia o proxecto.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
O_Carril,_Vilagarcía_de_Arousa.jpg

FormarTEA. Experiencias polo emprego no sector marítimo pesqueiro para persoas con TEA e/ou Discapacidade Intelectual.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Achegar o coñecemento sobre o medio mariño en xeral e, sobre o sector pesqueiro e as actividades de confrarías e lonxas en particular, ás persoas con autismo.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Asociación Bata
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.autismobata.com
Perfil empresarial: 
Asociación
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
36.633,23€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
36.633,23€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O proxecto levarase a cabo na Comarca da Arousa tanto na súa marxe norte como na súa marxe sur. Os concellos nos que se fará difusión do proxecto serán Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados, Illa de Arousa, Ribadumia, O Grove, Rianxo, Boiro e Ribeira.
Plazo de ejecución: 
31/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Que as persoas con TEA e/ou Discapacidade Intelectual teñan a oportunidade de experimentar para decidir, tomar conciencia do que significa acceder o mercado laboral no sector maritimo-pesqueiro e o impacto que ten na transición a vida adulta e, así mellorar a súa inclusión social e a súa empregabilidade.
Principales actividades del proyecto: 
Actividade A: Actividade profesional: Cultivo, extracción e comercialización de especies marisqueiras. (familia profesional: marítimo-pesqueira). Obxectivo xeral da acción formativa teórico – practica: realizar actividades de extracción de especies marisqueiras dos bancos naturais de fondo e da franxa rocosa litoral, utilizando as artes adecuadas, así como as operacións de semicultivo definidas polos plans de explotación, respetando a normativa vixente na materia e sobre seguridade laboral, hixiene, protección do medio ambiente e outras. Actividade B: Obxectivo xeral da acción formativa teorico-practica: Sensibilizar e infundir aos participantes criterios e coñecementos básicos sobre a concienciación medioambiental e a recuperación de ecosistemas e do seu entorno más próximo.
Resultados concretos previstos: 
R.1.Tóda as persoas participantes no proxecto terán un itinerario laboral personalizado e un plan de apoio individualizado. R.2. Previsión de 30 visitas a empresas do sector marítimo-pesqueiro para presentar o proxecto e conseguir acordos de prácticas formativas non laborais. R.3. Desenvolvemento dos contidos teóricos das accións formativas. R.4. Sinatura de convenios de colaboración con empresas do sector marítimo-pesqueiro da comarca da Arousa. R.5. As persoas inscritas no proxecto realizan prácticas formativas en empresas colaboradoras vinculadas a os seus intereses profesionais. R.6. Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das súas familias.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Organización de eventos de formación y divulgación
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
autismobata.jpg

Emprendemar. Programa para o fomento do emprendemento, capacitación e innovación en actividades diversificadas do sector marítim

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O proxecto promove a diversificación da economía pesqueira apoiando a profesionalización e desenvolvemento de iniciativas de autoemprego neste eido. Para tal fin, desenvolve 3 actuacións:

1) Analizase o potencial e recursos do territorio para desenvolver actividades complementarias ao sector como é o turismo mariñeiro, pero tamén outros compoñentes precisos para acometer proxectos en este ámbito como é o estudo do compoñente innovador e os modelos de negocio a seguir.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
CONCELLO DE CAMBADOS
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cambados.es/eportal/portal/
Perfil empresarial: 
Concello
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
32.307,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
18.389,61€
% sobre total Presupuesto: 
100% en 2016 e 48% en 2017 por limitación do crédito.
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Cambados
Plazo de ejecución: 
31/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
O obxectivo xeral está aliñado coa prioridade 4 do Programa Operativo do FEMP para España 2014-2020 e o seus obxectivos específicos 4.a) e 4.b), dado que a estratexia do proxecto vai encamiñada a promover o crecemento e desenvolvemento económico e social do territorio, apoiando a diversificación das actividades da pesca e fomentando, prioritariamente no colectivo de xoves e mulleres, o emprendemento e a capacitación. As actuacións contempladas no proxecto aspiran por tanto a favorecer a cohesión social e á mellora da calidade de vida do territorio a través do apoio da diversificación e á creación de emprego, mellorando deste xeito as posibilidades de atopar novas fontes de ingresos e de dotar de valor engadido as actividades e produtos locais.
Principales actividades del proyecto: 
A estrutura de actividades (A) e resultados ou entregables (E) a obter, configúranse en función do alcance de cada un dos obxectivos específicos definidos no proxecto. A tales obxectivos descritos no apartado 2.3 desta memoria, engádese un obxectivo mais dedicado á difusión das actividades e resultados do proxecto: ACTIVIDADE 1 - OBX. ESPECÍFICO 1- ANALIZAR E AVALIAR AS POSIBILIDADES E RECURSOS QUE OFRECE O TERRITORIO LOCAL PARA A DIVERSIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS E ACUÍCOLAS A.1.1. Levar a cabo unha análise do tecido empresarial do territorio e dos recursos económicos, sociais e medio ambientais do entorno de cara a avaliar as posibilidades de desenvolvemento de actividades complementarias á pesca. → E.1.1. Guía de recursos para a diversificación de actividades pesqueiras e acuícolas locais: ferramentas prácticas para o desenvolvemento do turismo mariñeiro e outras actividades complementarias (formato dixital) ACTIVIDADE 2 - OBX. ESPECÍFICO 2 - ASESORAR NO PROCESO DE POSTA EN MARCHA DE PROXECTOS EMPRENDEDORES NO ÁMBITO MARÍTIMO PESQUEIRO LOCAL, IMPRIMINDO A UNHA PERSPECTIVA INNOVADORA E ORIENTADA Á DIVERSIFICACIÓN DA ACTIVIDADE CARA AO TURISMO MARIÑEIRO E OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS” A.2.1. Analizar modelos de negocio emerxentes no sector marítimo pesqueiro con potencial para ser implantados no territorio: - A.2.1.1.Analizar os novos modelos de xestión de recursos naturais e culturais baseados na innovación, segundo a estratexia RIS3 de Galicia (reto 1). → E.2.1.1. Estudo sobre oportunidades e retos en innovación no sector marítimo pesqueiro (formato dixital) - A.2.1.2. Desenvolver fichas prácticas de modelos de plan de negocio innovadores no sector marítimo pesqueiro. → E.2.1.2. Manual práctico de modelos de negocio innovadores no sector (formato dixital e papel) A.2.2. Prestar, a través do Vivero de Empresas de Cambados, asesoramento a emprendedores na posta en marcha de iniciativas de negocio e ofrecer información especializada en proxectos de turismo mariñeiro e outras actividades complementarias ao sector marítimo pesqueiro. - A.2.2.1. Ofrecer información básica a emprendedores para o posta en marcha do seu negocio (trámites, recursos, plan empresa) → E.2.2.1. Punto de información especializado no emprendemento marítimo pesqueiro. - A.2.2.2. Ofrecer seguimento do despegue de iniciativas emprendedoras vinculadas ao turismo mariñeiro e outras actividades complementarias ao sector marítimo pesqueiro. → E.2.2.2. Programa de mentoring na posta en marcha de plans empresariais vinculados ao turismo mariñeiro e outras actividades complementarias ao sector marítimo pesqueiro. ACTIVIDADE 3 - OBX. ESPECÍFICO 3 - IMPARTIR FORMACIÓN COA QUE SE MELLORE A CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CO SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO LOCAL A.3.1. Impartir actividades formativas que posibiliten a capacitación profesional da poboación local interesada en desenvolverse profesionalmente no sector, facendo especial fincapé na formación orientada ao turismo mariñeiro e ao colectivo de mulleres e poboación xuvenil → E.3.1.1. 5 accións formativas impartidos nos ámbitos de xestión empresarial, acceso á sociedade dixital e uso das TIC, atención e xestión do cliente, dirixidos prioritariamente a mulleres e xoves menores de 30 anos (formato presencial) → E.3.1.2. 4 talleres dirixidos a mulleres e orientados a favorecer a súa incorporación e desenvolvemento no sector marítimo pesqueiro (emprendemento e seguridade/prevención) ACTIVIDADE 4 - OBX. ESPECÍFICO DE DIFUSIÓN – DIVULGAR AS POSIBILIDADES QUE OFRECE A DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR PESQUEIRO A TRAVÉS DO TURISMO MARIÑEIRO E OUTRAS ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA A POBOACIÓN LOCAL EN XERAL E PARA OS XOVES EN PARTICULAR. A.D.1. Organizar e desenvolver charlas en centros de ensino locais → E.D.1. 2 xornadas informativas en centros de ensino A.D.2. Organizar e desenvolver xornadas abertas ao público xeral → E.D.2. 2 xornadas de difusión
Resultados concretos previstos: 
Contribuirase á busca da diversificación da actividade como ferramenta para xerar novas oportunidades de crecemento económico e cohesión social, mediante a análise e difusión dos recursos dispoñibles para a diversificación do sector. Tal resultado obterase por medio da elaboración de: - Guía de recursos para a diversificación e desenvolvemento de actividades pesqueiras e acuícolas locais. Para obter tal guía, o proxecto levará a cabo unha análise do tecido empresarial e recursos dispoñibles cos que se permita o desenvolvemento daquelas actividades complementarias ou alternativas, segundo as áreas establecidas polo Plan Estratéxico de Diversificación Pesqueira e Acuícola (DIVERPES 2013-2020): turismo, transformación e comercialización, medio ambiente e ámbito social. A fin de dar impulso ao crecemento económico local, o proxecto aposta por fortalecer o emprendemento e a innovación como vía xeradora de riqueza e fortalecemento do sector. Así, o proxecto ten previsto a consecución de tal resultado a través de realización de: - Estudo sobre oportunidades e retos en innovación no sector marítimo pesqueiro O estudo desenvolverase atendendo ás prioridades establecidas pola RIS3 (Estratexia de especialización intelixente de Galicia) no referente a o reto 1 “Novo modelo de xestión de recursos naturais e culturais baseado na innovación”, contemplando así cando menos, as seguintes liñas de análise: valorización dos subprodutos e residuos xerada na actividade; desenvolvemento da acuicultura local; modernización do sector cara á mellora sustentable; modernización da actividades a través das TIC. - Guía práctica de modelos de plans de negocio a desenvolver no sector marítimo pesqueiro. Tratarase dun manual de consulta, orientado a emprendedores que desexen explorar a opcióndo autoemprego nalgunha das actividades vinculadas ao sector, servindo como ferramenta práctica sobre os pasos a dar para por en marcha a actividade. - Punto de asesoramento especializado en emprendemento en actividades marítimo pesqueiras. No Viveiro de Empresas de Cambados porase a disposición da cidadanía, persoal técnico con amplo coñecemento do contexto económico-empresarial do entorno, e especializado en ofrecer asesoramento na posta en marcha de iniciativas de negocio. Atendendo sempre ao ámbito da economía marítimo pesqueira, o punto dará resposta a calquera consulta non só relacionada con aspectos tales como elaboración de plans de empresa, recursos públicos dispoñibles para por en marcha o negocio, formas xurídicas e trámites administrativos necesarios para a constitución, sino tamén e sobre todo, dende o Punto darase a coñecer aspectos clave para o crecemento económico local segundo a estratexia do FEMP: o potencial da diversificación do sector; as posibilidades de liñas innovadoras que están a xurdir en torno a valorización dos subprodutos e residuos da pesca; a acuicultura; sustentabilidade e a introdución progresiva das TIC. - Programa de mentoring para proxectos baseados na economía marítimo pesqueira do territorio. Dende o Viveiro de Empresas de Cambados farase un seguimento personalizado daqueles proxectos emprendedores cuxo potencial de éxito requira de soporte e asistencia intensiva na súa fase inicial: maduración da idea de negocio e busca de rendibilidade e sustentabilidade do servizo ou produto en proxecto. O programa basearase no establecemento dunha estratexia de tutorización, baseada na definición e seguimento dunha serie de obxectivos e fitos a alcanzar no tempo por cada proxecto. Contribuirase a un futuro con novas saídas laborais e maior cohesión social, a través da capacitación da poboación activa, con especial atención o colectivo de mulleres e xoves. Estes resultados acadaranse a través da realización de: - 5 accións formativas a impartir en ámbitos vinculados á xestión empresarial ou acceso á sociedade dixital. - Programa de 4 talleres dirixido a mulleres Trátase dunha acción aliñada coa Prioridade 1 do Plan para a Igualdade de Xénero no Sector Pesqueiro e Acuícola 2015-2020, de xeito que os contidos dos talleres tratarán de impulsar a igualdade de oportunidades no acceso, permanencia e promoción no sector, pondo en valor a relevancia da diversificación profesional da muller como mecanismo para a súa empregabilidade. Así mesmo, o proxecto contribuirá a obter todos os resultados previstos, pondo en marcha unha estratexia de difusión ao longo de toda a duración do proxecto con diversos mecanismos e contidos segundo o público ao que se dirixa.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local.
Operación sobre acciones de comunicación por parte de los grupos
Indicadores Medioambientales
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
vista_cambados.jpg
Distribuir contenido