EXALTACIÓN DO PERCEBE DE AGUIÑO " O TESOURO DO MAR"

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Popularizar o percebe de Aguiño coa finalidade de aumentar o seu consumo e con él as súas vendas a nivel autonómico, nacional e internacional, creando unha cultura gastronómica ligada ao produto e potenciando a cohesión social da zona na búsqueda de novos medios dinamizadores de sectores estratexicos como o turismo gastronómico.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraria de Pescadores de Carreira e Aguiño
Datos de interés del promotor/a: 
cofradia@cofradiaagino.org Aguiño- Puerto,5 15965- Ribeira- A Coruña
Perfil empresarial: 
Confraria de Pescadores
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
26/07/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de Marzo do 2011 publicada no DOGA o 22 de Marzo de 2011
Presupuesto total: 
24.321.20€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
21.889.08€
% sobre total Presupuesto: 
90%
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ribeira- A Coruña
Coordenadas GPS: 
Lat:42º33 8.86”N Long:9º1’ 9.08”W
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Xerar unha cultura gastronómica propia ligada ao consumo do percebe de Aguiño. Dar a coñecer o percebe de Aguiño de maneira autonómica e nacional, en base a potenciación do turismo, consolidando a zona de actuación en base a competitividade pesqueira. Emprender actividades que asocien o desenvolvemento social e cultural do pobo con o consumo do Percebe. Posicionar estratexicamente o produto, axudando a coñecer o seu valor real e engadido que o produto posue e a importancia social na zona. Posicionar estratéxicamente o percebe de Aguiño dentro do mercado actual. Incrementar o valor da labor do percebeiro, axudando a coñecer o valor real e añadido que o produto posee e a importancia social da zona. Permitir aos visitantes coñecer as características diferenciadoras e a elevada calidade do percebe de Aguiño. Potenciar o concepto de reserva mariña entre os máis pequenos.
Principales actividades del proyecto: 
Levarese a cabo un PLAN DE DIFUSIÓN DO PERCEBE, donde pretende acoller entre as actividades estrelas a exaltación do produto, o percebe. Demostracións culinarias: Diferentes formas de cociñar o produto estela. O percebeiro, unha profesión descoñecida: Proyección dun documental onde se recollen as experiencias e o modo de vida dos distintos profesionais en materia deste arte de pesca. Talleres para nenos: Coa colaboración da Asociación de veciños Sagres, se lles explicará aos máis pequenos as características dos percebes (lugar, cría, tallas,etc). Todas as actividades mencionadas anteriormente irán recollidas nas fases de actividades produtivas.
Resultados concretos previstos: 
Incremento do desenvolvemento da actividade económica (incremento das vendas do produto) Incremento da cohesión social e fomento da unidade do pobo. Incremento e posicionamento do turismo en xeral e do turismo gastronómico e etnolóxico. Uso de novas tecnoloxías na zona. Incremento da participación dos axentes dinamizadores e sociais da zona, así como a participación das empresas adicadas a actividades relacionadas co mar. Fortalecemento da igualdade de oportunidades e potenciación do emprego feminino. Potenciación do desenvolvemento sostible na zona. Incremento da perspectiva medioambiental na poboación da zona de actuación.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Línea 2: Competitividade e Diversificación do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola. Programa 2.4: Valor añadido dos produtos pesqueiros. Accións 2.4.1: Fomento da producción de artesanía alimentaría. Línea 3: Desenvolvemento do turísmo mariñeiro. Programas 3.2: Creación de rutas e programas específicos. Accións 3.2.3: Accións de desestacionalización do sector turístico.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
sin incidencia medioambiental
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
AGUI+æO1.jpg
AGUI+æO4.jpg
AGUI+æO10.jpg
AGUI+æO2.jpg
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
24.321.20€
% sobre presupuesto aprobado: 
90%
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
21.889.08€
% sobre subvención aprobada: 
100%
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe