CONSTRUCIÓN DUNHA NAVE ANEXA Ó ESTALEIRO PARA MELLOR SERVIZO ÓS PESCADORES DE AGUIÑO

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Construción dunha nave anexa o estaleiro que servirá para dar servizo de construción e mantemento ás embarcacións de pesca e marisqueo. Neste novo espacio disponible, tamén se pretende iniciar á construción de pequenas embarcacións tradicionáis de madeira, as usadas polos pescadores da zona, para a realización dunha segunda actividade no ámbito do turísmo náutico ou de turismo de recreo.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
ASTILLEROS AGUIÑO, S.A.
Datos de interés del promotor/a: 
astillerosaguiño@gmail.com / c./ Muelle s/n, Aguiño-Ribeira , 15965- A Coruña
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
26/07/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de Marzo de 2011 publicada polo DOGA o 22 de Marzo do 2011
Presupuesto total: 
56.167,62€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
28.083,83€
Plazo total en meses: 
13
Anualidades: 
2011-2012
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Aguiño-Ribeira
Coordenadas GPS: 
Lat:42º33’ 39.4”N - Long:8º46’ 38.39”W
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Ofertar á xente do mar a posibilidade de diversificar actividades a través da creación de empresas de turismo náutico tradicional. Reorientar a actividade do estaleiro, actividade altamente dependente da pesca, diversificando a producción e ofertando unha nova liña dirixida ó turísmo náutico e ecolóxico. Axuda a protexer o medio natural das zonas de pesca, marisqueo e acuicultura mediante o uso de embarcacións non contaminantes, ecolóxicas e reciclables.
Principales actividades del proyecto: 
Empleo de madeiras laminadas nunha embarcación de deseño tradicional, co conseguinte alixeramento do casco para a obtención dunha maior velocidade. Empleo de resinas epoxis para acadar uns baixos custos de mantemento, unha maior resistencia das madeiras e un mellor comportamento dos materiais ante o uso. Emprego de pinturas ecolóxicas e non contaminantes, para preserva-la Ría. Diversificación do coñecemento, ó achegar uns coñecementos só en poder dos carpinteiros de Ribeira ó gran público, ó facer que calquera aficionado poida facer unha embarcación tradicional para o seu uso e disfrute.
Resultados concretos previstos: 
Manter o cadro de persoal actual durante 5 anos, xa que nos momentos de baixa demanda de reparacións, o actual persoal da empresa dedicaráse á construción de embarcacións de madeira no plazo de 5 anos, se se cumplen coas espectativas de demanda deste tipo de embarcacións poderáse aumentar o persoal en dúas persoas máis na época de máis demanda. Si tódalas premisas se cumpren, o estaleiro debería acadar un incremento progresivo da súa facturación na sección de náutica de recreo tradicional, o cabo de 5 anos despois da súa construción, a faturación total sería de 483.440,00€.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Liña 4: Competitividade e Diversificación de sectores económicos dependentes. Programa 4.1: Modernización e competitividade. Acción: 4.1.2: Proxectos de promoción, adestramento e transferencia de boas prácticas.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Interrelación de la pesca profesional, deportiva y recreativa.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El espacio protegido está integrado en la Red Natura 2000: 
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
8
Número de empleos creados: 
2
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.