DESEMBARCO PIRATA NO GROVE

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Organización dun evento temático plurianual, cuxo eixe central está sustentado no acontecemento histórico de finais do século XVIII no que o municipio recibiu varios ataques piratas, conseguindo apoderarse de obxetos de valor na iglesia e casa rectoral de San Viente do Grove.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Concello do Grove
Datos de interés del promotor/a: 
alcaldia@concellodogrove.com / Praza do Corgo nº 2- 36980 O Grove (Pontevedra)
Perfil empresarial: 
Entidade Pública Local
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo do 2011 publicada no DOGA o 22 de marzo de 2011
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
35.597,65€
% sobre total Presupuesto: 
100%
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
35.597,65€
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2012-2013
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O Grove (Pontevedra)
Plazo de ejecución: 
20/12/2012
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Posta en valor dos produtos pesqueiros da zona. Diversificación económica do municipio, incentivo da economía. Fomento de emprego mediante novas contratacions para os postos gastronómicos.Potenciación do consumo por parte dos visitantes, a nivel gastronómico e de comercio. Impulso do sector turístico da zona e diversificación da oferta. Posicionamento do municipio como referente no turismo mariñeiro. Creación de actividades que redunden no desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras do municipio. Fomento da implicación e participación das diferentes entidades,asociacións, etc. Fomento da implicación da muller nas actividades programadas. Organización de demostracións que fomenten o coñecemento de actividades pesqueiras. Realización de actividades infantís que poñan en coñecemento as costumbres e tradicións da época. Fomento de novas tecnoloxías.
Principales actividades del proyecto: 
Organización dun mercado gastronómico: Delimitarase unha zona concreta na que se leve a cabo as actividades da Feira Gastronómica co fin de crear unha ambientación adecuada e que evite ademáis problemas de tráfico no municipio. Degustación do Menú Pirata en establecemento hoteleiros e restaurantes. Nesta zona delimitada terá lugar a instalacións de postos gastronómicos que garden a estética da época con madeiras, gasas, lino, etc.
Resultados concretos previstos: 
O evento pode chegar a posicionarse co paso do tempo como un evento consolidado que reciba máis de 100.000 visitantes por edición. Ademáis de fomentar emprego, non sólo nos seus postos artesanales e gastronómicos sinon tamén a nivel local e xeral. No caso do mercado pirata habrá en torno a unhas 50 persoas contratadas para dar servizo a os visitantes. Así mesmo, o resto de actividades leva aparellado a contratación de animadores e monitores de tempo libre.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Liña 3: Desenvolvemento do turísmo mariñeiro. Programa 3.2.1: Creación de paquetes vacionais. Acción 3.2.3: Accións de desestacionalización do sector turístico. Acción 3.2.4: Eventos de participación poboacional.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Acciones de promoción
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
sin incidencia medioambiental
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.