FormarTEA. Experiencias polo emprego no sector marítimo pesqueiro para persoas con TEA e/ou Discapacidade Intelectual.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Achegar o coñecemento sobre o medio mariño en xeral e, sobre o sector pesqueiro e as actividades de confrarías e lonxas en particular, ás persoas con autismo.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Asociación Bata
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.autismobata.com
Perfil empresarial: 
Asociación
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
36.633,23€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
36.633,23€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O proxecto levarase a cabo na Comarca da Arousa tanto na súa marxe norte como na súa marxe sur. Os concellos nos que se fará difusión do proxecto serán Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados, Illa de Arousa, Ribadumia, O Grove, Rianxo, Boiro e Ribeira.
Plazo de ejecución: 
31/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Que as persoas con TEA e/ou Discapacidade Intelectual teñan a oportunidade de experimentar para decidir, tomar conciencia do que significa acceder o mercado laboral no sector maritimo-pesqueiro e o impacto que ten na transición a vida adulta e, así mellorar a súa inclusión social e a súa empregabilidade.
Principales actividades del proyecto: 
Actividade A: Actividade profesional: Cultivo, extracción e comercialización de especies marisqueiras. (familia profesional: marítimo-pesqueira). Obxectivo xeral da acción formativa teórico – practica: realizar actividades de extracción de especies marisqueiras dos bancos naturais de fondo e da franxa rocosa litoral, utilizando as artes adecuadas, así como as operacións de semicultivo definidas polos plans de explotación, respetando a normativa vixente na materia e sobre seguridade laboral, hixiene, protección do medio ambiente e outras. Actividade B: Obxectivo xeral da acción formativa teorico-practica: Sensibilizar e infundir aos participantes criterios e coñecementos básicos sobre a concienciación medioambiental e a recuperación de ecosistemas e do seu entorno más próximo.
Resultados concretos previstos: 
R.1.Tóda as persoas participantes no proxecto terán un itinerario laboral personalizado e un plan de apoio individualizado. R.2. Previsión de 30 visitas a empresas do sector marítimo-pesqueiro para presentar o proxecto e conseguir acordos de prácticas formativas non laborais. R.3. Desenvolvemento dos contidos teóricos das accións formativas. R.4. Sinatura de convenios de colaboración con empresas do sector marítimo-pesqueiro da comarca da Arousa. R.5. As persoas inscritas no proxecto realizan prácticas formativas en empresas colaboradoras vinculadas a os seus intereses profesionais. R.6. Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das súas familias.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Organización de eventos de formación y divulgación
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
autismobata.jpg