RUTA DE MARISQUEO POLOS LOMBOS DA ULLA, CON VISITA A CORTEGADA E A LONXA DE CARRIL.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Pretende incidir en todos aqueles aspectos que van garantir o desenvolvemento sostible da cidade como son a creación e consolidación de espazos públicos de calidade, a modernización e mellora do transporte urbano, a movilidade e a accesisbilidade, o fortalecemiento da economía a
través do impulso do comercio e o turismo, a mellora do medioambiente e a calidade das auguas, a protección e preservación do patrimonio cultural.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Concello de Vilagarcía de Arousa
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.vilagarcia.es/
Perfil empresarial: 
Concello
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
86.539,43€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
46.222,00€
% sobre total Presupuesto: 
100% (so na anualidade 2016)
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Local
Plazo de ejecución: 
31/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Búscase que Vilagarcía de Arousa sexa un referente do turismo mariñeiro, os motivos para visitala se vexan incrementados e disfrutar da súa oferta cultural e gastronómica vinculada directamente co mar. Preténdese, de este modo, alcanzar o obxectivo de fomento de crecemento económico do sector pesqueiro e marisqueiro, da man de sectores vinculados directamente a estes, como é o da restauración, e outros vinculados indirectamente como o é comercio e o hoteleiro do Concello de Vilagarcía de Arousa a través da promoción do turismo mariñeiro nun ámbito xeográfico tan vínculado á pesca. Fomento que irá acompañado de formación e especialización das mariscadoras cara á diversificación da súa actividade. Ademais, como valor engadido, esta actuación faise nun entorno que goza dun recoñecemento importante, xa que se realiza en parte nos lindes da Illa de Cortegada, que pertence ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Os turistas, despois de facer a Ruta dos Lombos do Ulla, poderán embarcar para facer unha visita guiada á Illa de Cortegada, para logo, voltar a terra, para á tarde visitar a lonxa. Este paquete xerará demanda de restauración nos numerosos establecementos ubicados nas inmediacións do porto de Carril. Este obxectivo ten relación directa co específico do eixo 4, dado que se busca o crecemento económico dun municipio vinculado ao mar, onde unha porcentaxe elevada da poboación vive do sector pesqueiro. Trátase de diversificar as actividades da pesca, poñéndoas en valor, dándoas a coñecer e atraendo visitantes á zona para alcanzar o crecemiento económico gracias ás actividades de pesca e marisqueo e pesqueiro buscando reducir o furtivismo e protexer o litoral e os seus recursos naturais.
Principales actividades del proyecto: 
Actividade 1 Definición e implantación do plan de producto turístico mariñeiro Marisqueo polos Lombos do Ulla, visita á illa de Cortegada e á lonxa de Carril”. Actividade 2 Dotación para a mellora das condicións de traballo das mariscadoras. Dotación de calzado e protección da auga para escolares e visitantes. Actividade 3 Acondicionamiento e recuperación da contorna da lonxa de Carril como área de alto valor cultural e histórico relacionada co sector da pesca e os seus produtos.
Resultados concretos previstos: 
Dinamización turística da zona do sector pesqueiro, creación de oportunidades económicas e como consecuencia mellora da calidade de vida dos habitantes de Arousa. Vaise desenvolver un produto turístico relacionado co sector da pesca, onde se poñerán en valor as actividades de marisqueo e comercialización de peixe, así como o entorno natural onde se desenvolverá o proxecto. Así mismo, as mariscadoras contarán cunha formación e experiencia para, nun futuro, diversificar por elas mesmas a súa actividade orientadoa cara o turismo mariñeiro. Trátase dun proxecto impulsado desde o Concello de Vilagarcía para atraer a un maior número de visitantes que contribuan ao crecemiento económico da zona. Ao desenvolver este producto buscarase unha rede de prescriptores privadores (sector hoteleiro, comercio, hosteleiro) que, indirectamente, beneficiaranse da presenza dos visitantes que atraia o proxecto.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
O_Carril,_Vilagarcía_de_Arousa.jpg