ESTUDIO PARA A VALORIZACIÓN E DIFININICIÓN DE CONTIDOS DE VALOR PARA A CASA DO PESCADOR DE MIÑO

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

A actividade de extracción e pesca de baixura da xente do mar que compón a Confraría de Miño non se aborda de xeito continuado e a tempo completo na súa ocupación laboral, o que fai que se produza unha alta necesidade de complementar os ingresos con actividades paralelas e comprementarias que servan para aumentar a capacidade de renda deste colectivo.

Nesa vía, a posta en valor potencial das insfraestructuras coas que conta a Confraría de Pescadores de Miño e que actualmente se encontran en desuso son de especial interese para crear novas oportunidades laborais e económicas para a xente do mar, aumentando tamén o seu vínculo coa actividade principal da pesca, aspecto máis que esencial na evolución do sector pesqueiro do noso territorio.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Pescadores de Miño
Perfil empresarial: 
Confraría
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
07/09/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca).
Presupuesto total: 
30.680,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
26.000,00€
% sobre total Presupuesto: 
84,74%
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
AYUNTAMIENTO MIÑO
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
1 Identificar novas vías de desenvolvemento laboral e económica para os membros da Confraría, como complemento á actividade que fan dentro da propia actividade do Mar. 2. Por en valor un edificio de elevado potencial de uso, identificando novos usos e espazos en función das alternativas a identificar . 3 Facer un proceso de análise e de reflexión sobre as posibilidades de desenvolvemento de activividades produtivas e non produtivas vinculadas ao territorio da Confraría que sirvan de referencia para o impulso do propio terriotorio. 4. Avaliar económica, organizativa e urbanistacamente a posta en marcha de accións complementarias para os membros da Confraría , identificando e dimensionando as inversións necesarias e difinindo propostas que sexan innovadoras no seu entorno. 5. Dar maior valor engadido á actividade pesqueira con actividades complementarias.
Principales actividades del proyecto: 
1 Consolidación metodolóxica, 2 Talleres de Traballo, 3. Estudio do Edificio, 4. Análise de iniciativas a implantar, 5. Posta en común das iniciativas identificadas .6. Valorización dos contidos elixidos
Resultados concretos previstos: 
Catálogos de actividades, servizos ou contidos identificados. Plan de Negocio do conxunto do edificio e das actividades e servizos que se incluirán
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
PROMOCIÓN ECONÓMICA E FOMENTO DA DIVERSIFICACIÓN
Eje temático del Proyecto: 
Realización de estudios
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
30.680,00€
% sobre presupuesto aprobado: 
100
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
26.000,00
% sobre subvención aprobada: 
100
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
1
Descripción acciones: 
Logos das instititucións financiadoras no documento: Fondo Europeo de Pesca, Ministerio de Agricultura, Alimentación, e Medio Ambiente, Consellería de Medio Rural e do Mar, Gac Golfo Ártabro e lema Europa inverte na pesca sustentable