Realización dun servizo de frota tradicional e a vela para actividades de turismo de Mar

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O promotor do proxecto é un xoven emprendedor de 21 anos, cunha experencia profesional que se concreta na súa vinculación e de formación posterior no mundo na naútica e do mar, con titulacións técnico superior en navegación, pesca e transporte marítimo; Capitan de iate, Mariñeiro de ponte, Mariñeiro Pescador... e Monitor de actividades deportivas.

O proxecto céntrase na reforma e rehabilitación reforma ou rehabilitación de dous barcos: unha dorna, como embarcación tradicional cunha características ideais para a navegación tradicional e un Puma como embarcación deportiva e cunhas peculiaridades de servizo diferentes.

Unha vee que se teñan rehabilitadas as dúas embarcacións utilizaranse para a prestación dun servizo turístico de navegación e de coñecemento da contorna próxima Golfo Ártabro

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Noe Soto Faraldo
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
15/07/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca).
Presupuesto total: 
44.545,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
22.650,00€
% sobre total Presupuesto: 
50,08%
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2011
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Sada, Paderne
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
1. Por en marcha un proxecto emprendedor vinculado ao mundo da pesca e do mar no ámbito territorial do Golfo Ártabro. 2. Conseguir desenvolver unha actividade profesional dunha afección persoal e familiar. 3. Por en valor un coñecemento e unha experiencia persoal e profesional ao servizo do territorio, buscando a difusión e a sensibilización polo mundo do mar e a súa xente. 4. Buscar unha iniciativa profesional que atenda tamén a uns ingresos e servizos non estacionais, buscando interaccións e cooperacións con outros axentes do territorio que o fagan posible. 5. Integrar distintas vías de explotación turística da zona, buscando as máximas sinerxias posibles entre os distintos actores que o integran. 6. Abrir novos espazos de aproveitamento turístico tanto no ámbito da navegación a vela como no ámbito das actividades pesqueiras e de marisqueo, integrando as distintas actividades que predominan no espazo mariño do territorio.
Principales actividades del proyecto: 
1. Deseño marca comercial e impresión folletos. 2. Elaboración portal Web 3. Arranxo e preparación de embarcacións 4. Compra e instalación de equipamento informático.
Resultados concretos previstos: 
Creación do posto de traballo do promotor e dun servizo turístico no teritorio do Gac Golfo Ártabro
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
EIXO II: PROMOCIÓN ECONÓMICA E FOMENTO DA DIVERSIFICACIÓN
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para la diversificación de actividades
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Indicadores de Ejecución
Incidencias: 
retirada del proyecto
Justificación Retirada del proyecto: 
Renuncia por no conseguir poner en regla las documentación de la embarcación.
Acciones emprendidas para intentar la ejecución del proyecto: 
Se puso en contacto con el promotor, y se intercedió en la Capitanía marítima dependiente de su localidad.