GAC 4: SEO DE FISTERRA E RIA MUROS-NOIA

ENDEREZO:

Sede Corcubión: Avda. da Viña, 16. CP: 15.130 Corcubión. (aberta dous días á semana)

Tel. 981 70 62 32  Fax. 981 70 60 80

Sede Muros: Casa do Concello. Curro da Praza, 1. C.P.: 15250 Muros (aberta dous días á semana)

Tel. 981 82 60 50 - Mobil: 630 253 086

Sede Noia: Edif. Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4. 15.200 Noia (aberta todos os días)

Tel. 981 82 27 54 - Fax. 981 82 01 20

Enderezos electrónicos:

gac4@accioncosteira.es

NIF: G-70196225

EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN:

Xerente: Manuela Oviedo Hermida.

PLAN ESTRATÉXICO ZONAL modificado abril 2010