GAC 5: RÍA DE AROUSA


ENDEREZO:

FEXDEGA, Finca a Maroma Avda.Rodríguez de Mendoza s/nº

36600 Vilagarcia de Arousa ( Pontevedra)

Tel.:  986 51 09 53 - Fax: 986 55 40 69 - Móbil: 628 155 386

Dirección electrónica: gac5@accioncosteira.es

NIF: G-70196597

EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN:

Xerencia: Rosa María Carballo Martínez

PLAN ESTRATÉXICO ZONAl modif abril de 2010