MELLORAS TECNOLOXICAS,AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN FÁBRICA DE XEO.

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Melloras tecnolóxicas, aforro e eficiencia en fábrica de xeo, para o incremento da produción e da calidade de xeo en escamas, con o seguinte aumento do valor engadido dos produtos da pesca.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Servicios de frio de Riveira, S.A
Datos de interés del promotor/a: 
ingeto@ingeto.es Porto pesqueiro,nº54, 15074 - Ribeira (A Coruña)
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 publicada no DOGA o 22 de marzo do 2011
Presupuesto total: 
347.441,94€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
104.232,57€
% sobre total Presupuesto: 
30%
Plazo total en meses: 
12
Ámbito de aplicación del proyecto: 
2012-2013
Coordenadas GPS: 
Lat: 42º30' 39.4"N Long: 8º37' 50.32"W
Plazo de ejecución: 
20/12/2012
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Cubrila demanda e continuar mantendo o servizo básico do sumunistro de xeo en escamas ao sector pesqueiro da zona de Ribeira. Este sector sérvese da situación da fábrica , situada no porto pesqueiro.Ofrecer un valor engadido os produtos da pesca, os novos equipos proxectados presentan unha tecnoloxía moderna e innovadora. Axudar a pequenas infraestruturas e servizos relacionados ca pesca, mellorando tecnolóxicamente nas zonas de pesca, o proxecto contribuirá a xerar riqueza na zona.Mellorar o medio ambente, a importante redución no consumo por parte da fábrica, contribuirá non só a mellorar a competitividade desta, senón tamén a unha importante redución da contaminación, ao reducir de maneira considerable o seu consumo enerxético, sen minorizar la produción de xeo.
Principales actividades del proyecto: 
A actuación consistirá na mellora da eficiencia enerxética da central friigorífica existente, formada por catro compresores frigoríficos,para isto instalarase unha central frigorífica 3XOSNA8591K de alto rendemento e maior eficiencia enerxética. Esta nova central de maior eficiencia enerxética con maior respeto polo medio ambente, pasará a atender a planta enfriadora da auga existente na fábrica. Por outro lado pretendese a mellora da eficiencia enerxética da central frigorífica, mediante a instalación dun novo grupo motocompresor. Así mesmo para o correcto funcionamento dos novos equipos frigoríficos, será necesario acometer unha nova serie de melloras nas instalacións eléctricas da fábrica. Por último adquirir unha impresora multifuncional, escáner, fax, copiadora..
Resultados concretos previstos: 
Ca posta en marcha dos novos invetimentos vaise mellorar notablemente o rendemento xeral da fábrica, incrementando a capacidade da produción e mellorando a calidade do produto. Os investimentos proxectados permitirán ademáis mellorar o rendemento enerxético, co que se consigue incrementar a produción cun menor coste enerxético. Ademáis os novos equipos serán máis seguros e respectuosos co medio ambente.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Liña 4: Competitividade e Diversificación de sectores económicos dependentes. Acción 4.1: Modernización e competitividade. Programa 4.1.1: Acción de cooperación empresarial e mellora na xestión.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
sin incidencia medioambiental
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.