CREACIÓN DUN PORTAL WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO DE MARISCO, PESCADO E PRODUTOS GALEGOS

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Unha empresa dedicada á comercialización de marisco e a oferta de servizos ao sector pesquero detectou a existencia dun tipo de consumidor que busca o acceso a produtos frescos galegos de xeito fiable e con garantía da calidade destes. Logo de facer probas con clientes na zona Centro, levante e Baleares perclbese que demandan confianza e asesoramento sabre os procutos, as fcrmas de preparacion e suxestions sabre cantidades e especies, as! como informacion soabre evolucion dos prezos e datos scbre o sector (vedas, mareas, artes de pesca, rias ... J.
Tamen se comproba un grande interese en vines galegas. Estes primeiros pasos deronse en
decembro de 2010. Dende entón, estivemos a traballaar no proxecto, buscando colaboracions
e posibles produtos a ofertar asi como o estudo das necesidades que formulan os potenciais
clientes.
Deste xeito formúlase o proxecto dun portal web para comrcio electrónico de marisco, peixe e produtos galegos.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
SHWE MARE S. L.
Datos de interés del promotor/a: 
WWW.exquisitec.es
Perfil empresarial: 
Sociedade limitada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orde do 5 de xullo de 2012 pola que se modifica a orde do 16 de marzo de 2011
Presupuesto total: 
36899,99 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
17.711,97 €
% sobre total Presupuesto: 
48%
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
ESTADO E Comunidade autónoma
Importe Administración/Fondo 1: 
4427,99
% sobre total Administración/Fondo 1: 
25 %
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2012 e 2013
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Poio
Coordenadas GPS: 
42.400366,-8.802136
Plazo de ejecución: 
20/12/2013
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Aposta polo comercio electronico a medio e longo prazo, creando unha tenda on-line dedicada principalmente a la venda, de marisco e pescado fresco galego, vinos e conservas de alta gama. Pretendese promover e potenciar os produtos locais de gran calidade, diferenciandoos dos doutras orixes, cun servizo personalizado e atento aos gustos e demanda dos consumidores.
Principales actividades del proyecto: 
Oesena da marca e logo. Desena e desenvolvementa recnoloxico do portal electrónico. Campañas de mercadotecnia electronica e tradicional. Posta en marcha do portal. Creacion e implementation para o acceso ao portal electronico a traves de dispositivos mobiles. incorpcracion de novos modulos (receitas, videos ... ) que supoñen un valor engadido e o complementaan.
Resultados concretos previstos: 
Creación do portal web e acceso a través de dispositivos móbiles
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Mellora da competitividade do sector pesqueiro
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
5
Número de empleos creados: 
5
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.