CAMIÑOS A RÍAS ATLÁNTICAS PLATAFORMA DE PERCORRIDOS VIRTUAIS

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Desenvolvemento dunha plataforma de percorridos virtuais como elemento innovador que integre o coñecemento das noso ecosistema, a educación medioambiental e o desenvolvemento dunha actividade sostible e respectuosa co noso legado e, permita a Top-Nautic Yacht, S.L., unha mellora significativa da súa actividade e de tódalas empresas do sector polas sinerxías.
A plataforma permitirá e facilitará o acceso e o coñecemento fora das nosas fronteiras da riqueza das Rías Galegas

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
TOP NAUTIC YATCH S. L.
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.chartergalicia.es/es/contacto
Perfil empresarial: 
EMPRESA PRIVADA
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orde do 5 de xullo de 2012 pola que se modifica a orde do 16 de marzo de 2011
Presupuesto total: 
24780
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
9240
% sobre total Presupuesto: 
44
Subvención otras Administraciones o Fondos distintos del FEP. Nombre de la Administración/Fondo 1: 
ESTADO E Comunidade autónoma
Importe Administración/Fondo 1: 
2310
% sobre total Administración/Fondo 1: 
25 %
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2012
Ámbito de aplicación del proyecto: 
SANXENXO
Plazo de ejecución: 
20/12/2012
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Os obxectivos Xerais que, Top-Nautic, Yacht, S.L. co o apoio desta axuda no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca que pretende desenvolver para a realización do proxecto CAMIÑOS A ILLAS ATLANTICAS: PLATAFORMA DE PERCORRIDOS VIRTUAIS son: a)Mellorar a competitividade da empresa mediante a innovación. b)Reestruturar e reorientar a nosa actividade económica, a través da promoción do turismo ecolóxico. c)Contribuír a protexer o medio natural nas zonas de pesca, co fin de manter o seu atractivo,fomentando a concienciación da poboación. d)Complementar os servizos de turismo rural para potenciar e facilitar un oferta integral que permita evitar a estacionalidade do sector turístico na nosa contorna.
Principales actividades del proyecto: 
DESENVOLVEMENTO DUNHA PLATAFORMA WEB DE PERCORRIDOS VIRTUAIS E O PROPIO DESENVOLVEMENTO DOS PERCORRIDOS VIRTUAIS
Resultados concretos previstos: 
COINCIDEN COAS ACTIVIDADES
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.