Promar Meira; clínica de motores e embarcacións náuticas

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Asegurar un servizo integral de reparación e mantemento de embarcacións profesionalizar.
Acondicionamento e equipamento dun local para ofrecer un servizo de reparación e mantemento de embarcacións de calidade á frota artesanal.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Costin Balca
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
17/10/2012
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca).
Presupuesto total: 
22.825,89 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
11.404,54 €
% sobre total Presupuesto: 
55%
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2012 e 2013
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Moaña
Plazo de ejecución: 
31/10/2013