Guía do Promotor de Proxectos

15
Out
0
com
Foto: 
guiapromotor.png

A presente guía quere ser un manual, eminentemente práctico, para as persoas, físicas ou xurídicas, que desexen solicitar, como promotores/as de proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais (PEZ) de cada zona pesqueira, as axudas convocadas pola Consellería do Mar no marco do eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca (FEP) 2007-2013.
Nesta guía encontrarán toda a información precisa para o cumprimento dos trámites necesarios para levar a cabo actuacións que promovan o desenvolvemento sustentable das zonas pesqueiras galegas a través das axudas do FEP para Galicia.
Pode descargar esta guía premendo na seguinte ligazón:

Guía do Promotor de Proxectos