AMPLIACIÓN PEIXERIA MAR-VIVA

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Trátase da rehabilitación dunha edificación contigua á pescadería Mar-Viva (proxecto financiado polo GAC4 na convocatoria de marzo 2011) na que se instalará uns cocedoiros de marisco e polbo. Con Esta iniciativa colaborarase coa marca "Polbo de lonxa", marca coa que comercializan as confrarías da bisbarra,

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
María Isabel Álvarez Villar
Datos de interés del promotor/a: 
A promotora ten experiencia no sector das peixerías no que ven traballando dende hai anos atrás. Dende o ano 2011 é promotora da iniciativa da Peixería Mar Viva, en Corcubión) que ven desenvolvéndose con notable éxito.
Perfil empresarial: 
Autónomo
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
13/08/2014
Referencia normativa: 
Orde do 16 de marzo do 2011 (DOG nº 57 do 22 de marzo do 2011) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxecto ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira (financiados polo Fondo Europeo de Pesca), modificada pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº143 do 27 de xullo de 2012) e pola Orde do 16 de xullo de 2013 (DOG nº137 do 19 de xullo de 2013)
Presupuesto total: 
332.286,07 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
164.143,30
% sobre total Presupuesto: 
49,40%
Plazo total en meses: 
15
Anualidades: 
2014-2015
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Corcubión
Coordenadas GPS: 
42.9425685/-9.19225549999987
Plazo de ejecución: 
30/06/2015
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
O obxectivo deste proxecto é crear un local complementario da peixería Mar Viva, diferenciado en dúas zonas: unha adicada á preparación de bibalvos (ostras, ameixas, ...) e outra á elaboración do polbo cocido.
Principales actividades del proyecto: 
1. Preparación de bivalvos ao vapor 2. Preparación de polbo cocido 3. Elaboración doutros mariscos cocidos e á prancha
Resultados concretos previstos: 
Con esta modalidade de servizos ofertados, conseguirase ser un establecemento innovador, non existindo un competidor directo para este tipo de actividade. Ao mesmo tempo conseguirase un complemento de negocio da existente Peixería Mar Viva, o que permitirá incrementar a oferta de produto así como o número de comensais.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Promoción Económica: Creación de Emprego e Oportunidades Económicas a través da Diversificación
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
3
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto se centra en la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
peixeria 9(1).jpg