Mesa Traballo do Sector Nautico de Sada para preparación da Candidatura Grupos de Acción Local de Pesca 2014-2020, luns 18 de xa

15
Ene
0
com
Fecha: 
15/01/2016 - 12:48
O Grupo de Acción Costeira “Golfo
Ártabro” é unha Asociación Sen Animo de Lucro entidade colaboradora da
Consellería do Mar para execución do Plan Estratexico Zonal 2010-2015.
Para o Proximo Periodo 2016-2020 o
próximo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) “Golfo Ártabro Sur”
(Actual Gac Golfo Ártabro) vai presentar a súa Candidatura a novo Programa dos
Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro da Consellería do Mar, financiados
cos Fondo Europeo Marítimo Pesquero, para o período de programación 2014-2020,
o territorio de Actuación para o vindeiro período enmarcase nos Municipios de
Arteixo, A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada e Bergondo.
Para elo o novo GALP terá que
presentar un Plan de Desenvolvemento Participativo onde se realice unha
diagnose do estado Económico, social, económico e medioambiental do
territorio, así como o desenrrolo das liñas estratéxicas que se
desenvolverán no vindeiro período.
Debido a importancia do sector
náutico no Concello de Sada queremos realizar unha mesa de traballo para
realizar unha diagnose máis concisa sobre este sector e tamén para recoller
 ideas y posibles liñas de actuación para a súa financiación nos vindeiros
anos.
A Reunión celebrárase
Data: Luns 18 de Xaneiro 2016
Lugar: OMIX, Oficina Municipal de
Informacíon Xuvenil de Sada
Hora: 17:00 - 18:30.
Metodoloxía de traballo:
Benvida e presentación dos
participantes. Introducción informativa de 10 minutos.
Segundo o número de participantes,
se crearan 2 o 3 mesas de traballo.
15 minutos Diágnose
30 minutos proposición de
actividades, e accións, liñas de actuación que se poderían financiar para o
vindeiro período.
20 minutos exposicións das
distinta mesas e elaboración conclusión finais.
Prégase puntaulidade.
Para axilizar a diagnose xúntase
un documento, onde se recolle distintas diagnose realizadas no territorio e en
Sada, no pasado período, que nos servirá para axilizar a díagnose actual e
poder centrala no sector Nautico de Sada.
Convocatoria aberta ás empresas e
entidades relacionadas co Sector Náutico de Sada.
Entidades, asociacións e empresas
invitada.
Aquelas entidades que non poidan asistir e
queran aportar na elaboración da  Diagnose da Estratexia e  aportar
ídeas para liñas de Traballo e financiación para o vindeiros anos
2016-2020.
Poden enviar un correo electrónico a gacgolfoartabro@gmail.com , xunto co arquivo recheo de ficha de entidade interesada.
Agradecendo de antemán da colaboración de tódos, para o deserronlo dunha Estratexia o máis participativa posible.