Oceanic Arousa Tours

Tipo de Proyecto: 
Productivo

O proxecto consistirá na creación dunha empresa, Oceanic Arousa Tours, dedicada ao turismo mariñeiro coa creación de rutas marítimas que intenten explotar este nicho de mercado non explotado ata o de agora na zona de Arousa Norte. En principio, a base do proxecto estará no porto de Cabo da Cruz (Boiro) e consistirá nunha embarcación de 8,40 metros con capacidade para poder transportar a 12 pasaxeiros máis 2 tripulantes.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Jesús A. Places Vidal
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
74.988,58€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
37.494,28€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Autonómico
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Un dos obxectivos fundamentais do FEMP e a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima, pois neste senso Oceanic Arousa Tours nace coa idea de explotar un nicho de mercado pouco explotado na zona de Arousa Norte, como é o turismo mariñeiro, complementario do sector do mar e o mesmo tempo diversificando a oferta empresarial da zona.
Principales actividades del proyecto: 
A. Creación de rutas mariñeiras, principalmente 4: Ruta do mexillón, Ruta do marisqueo, Ruta da pesca artesanal, Ruta dos asteleiros, e estase a traballar nunha nova ruta encamiñada o turismo cultural e etnográfico por mar. B. Ofrecer servizos de aluguer da embarcación con patrón. C. Nun futuro próximo a entidade diversificará a súa oferta co fin de ampliar o seu período de traballo cara o turismo desestacionalizado, coa creación de rutas específicas de primaveira e outono, buscando unha dependencia menor da embarcación. Sería a ruta dos asteleiros, que se podería ampliar a conserveiras.
Resultados concretos previstos: 
Coa posta en marcha do proxecto, conseguiremos dar a coñecer, e o mesmo tempo valorar e respectar, o mar e sobre todo o labor da xente do mar. O proxecto, que se visibiliza na embarcación que se vai construír, busca por enriba de todo a cohabitación e cooperación co sector do mar da zona. Busca ensinar todos os procesos relacionados co mar que podamos abarcar, centrándonos principalmente na acuicultura e na pesca tradicional, sen olvidar os sectores emparentados, como poden ser asteleiros, constructores de bateas, lonxas, depuradoras, etc...
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Número de empleos creados: 
1
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
jesus places vidal web.jpg
rutas mariñeiras.jpg