Nova malla de túnidos EGALSA

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Produción de mallas protectoras biodegradables para túnidos e peixes grandes

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Ecoplas Barbanza SL
Datos de interés del promotor/a: 
www.ecoplas.es
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
51.500€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
27.750€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Internacional
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
A creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética. Utilízase en túnidos e peixes grandes como peixe espada por exemplo. Este é o paso seguinte ao proxecto tunahome, que se viña desenvolvendo para a mellora da pesca, agora preténdese evitar o plástico para esta actividade no mar. En Galicia ninguén a fabrica.
Principales actividades del proyecto: 
Fabricación da malla para protexer e hixienizar o produto final e que chegue ao mercado en perfectas condicións.
Resultados concretos previstos: 
Elaborar una malla innovadora que incremente a calidade dos túnidos e as espcies de peixes grandes. Creación de de emprego directo estable e de calidade na empresa, e consolidación dos empregados actuais. Creación de emprego indirecto ao verse beneficiadas as empresas pesqueiras do sector, incrementando o valor engadido dos seus productos, e mellorando a economía da zona. Incremento da competitividade e viabilidade do sector pesqueiro da zona. Modernizacion e innovación no sector pesqueiro da zona.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Medio Ambiente y energía
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
2
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto se centra fundamentalmente en la mejora o protección del medio ambiente.
Imágenes: 
ecoplas barbanza web.jpg