Albergue Turístico A Salazón

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Rehabilitación du inmoble no casco urbano de Vilanova de Arousa que formaba parte dunha antiga salazón co obxectivo de convertelo en albergue turístico.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Francisco Navia Leiro
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
124.179€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
62.089,50€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Rehabilitación du inmoble no casco urbano de Vilanova de Arousa que formaba parte dunha antiga salazón co obxectivo de convertelo en albergue turístico.
Principales actividades del proyecto: 
Albergue turístico que posibilitará a desestacionalización do turismo, fundamentalmente xoven, que busca un aloxamento económico e de calidade, que habitualmente viaxa en grupos, ao mesmo tempo que se lle ofrecen unha serie de actividades complementarias, tanto de ocio como culturais como poden ser: percorridos polar ría de Arousa en kayak ou en embarcacións neumáticas; coñecemento da cultura do mexillón grazs á colaboración con asociación de mexilloeiros do concello de Vilanova que lles mostrarán o día a día do seu traballo; coñecemento da historia da conserva no noso concello a través dunha exposición na área de descanso do albergue.
Resultados concretos previstos: 
Este tipo de establecementos atraen a un cliente fixo que gusta de novas experiencias e de coñecer a cultura dos lugares que visita. A súa situación nunha das vilas de inicio do camino marítimo de Santiago fai que numerosos peregrinos inicien aquí a súa andadura polo que necesitan un aloxamento. Igualmente, mitos peregrinos que fan o camino portugués desvíanse por esta variante.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
2
Número de empleos creados: 
2
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
alberguesalazon.JPG