Fabricación de maquinaria

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Fabricación de maquinaria automatizada para o sector do mar e para o sector de transformación destes produtos. As máquinas poderán ser fabricadas por encargo ou coa posibilidade de poñerse en aluguer ou renting.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Santiago Resua Nine
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
100.312,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
50.156,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Internacional
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Fabricación de maquinaria automatizada para o sector do mar e para o sector de transformación destes produtos. As máquinas poderán ser fabricadas por encargo ou coa posibilidade de poñerse en aluguer ou renting.
Principales actividades del proyecto: 
Apoio á consolidación do desenvolvemento tecnolóxico e da innovación, incluíndo o aumento da eficiencia enerxética e a transferencia do coñecemento. Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Resultados concretos previstos: 
Coa automatización do proxecto o sector do mar verase favorecido. Tamén se terá acceso ao aluguer de maquinaria, podendo acceder á última tecnoloxía sen necesidade de realizar un gran investimento.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Promover a comercialización e a transformación
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
1
Número de empleos creados: 
1
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
santiago resua nine web.jpg