Xesmar

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Aumento do valor, promoción da innovación e as novas tecnoloxías coa incorporación dunha plataforma web que permita organizar e optimizar a xestión dos traballos e procesos no mar mellorando a productividade, trazabilidade e xestión do sector.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Qualigy Solutions Innovation
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
17.300,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
8.650,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Aumento do valor, promoción da innovación e as novas tecnoloxías coa incorporación dunha plataforma web que permita organizar e optimizar a xestión dos traballos e procesos no mar mellorando a productividade, trazabilidade e xestión do sector.
Principales actividades del proyecto: 
Mellorar en tempo os custes na xestión dos traballos colectivos. Acceso en tempo real á información por parte de mariscadores. Simplificar a certificación de traballos executados de cara á renovación dos permisos de explotación.
Resultados concretos previstos: 
Implantación dunha plataforma en diferentes cofradías e agrupacións. Formación ao colectivo de mulleres e empoderamento no manexo das novas tecnoloxías. Mellora na comunicación e integración coa administración.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
qualigy solutions innovation web.jpg