Malla Egalsa

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Envases de Galicia, S.A.
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.egalsa.es/
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
191.930,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
95.965,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Internacional
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética.
Principales actividades del proyecto: 
Coa adquisición de nova maquinaria e a mellora da instalación eléctrica poderase fabricar este produto innovador, a creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética. Utilizarase en túnidos e peixes grandes como peixe espada por exemplo.
Resultados concretos previstos: 
Elaborar unha malla innovadora que incremente a calidade. Creación de emprego directo estable e de calidade na empresa e consolidación dos empregos actuais. Creación de emprego indirecto. Incremento da competitividade e viabilidade do sector. Modernización e innovación no sector pesqueiro.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
mallaegalsa.jpg