Contratacións

Neste apartado poderá atopar toda a documentaión relativa tanto ás licitacións que leven a cabo os Grupos de Acción Costeira, así como de todos os procesos de selección de persoal que leven a cabo os mesmos.

Para máis información, pode consultar: