¿Cal é o importe máximo para un proxecto subvencionado por este programa europeo?

Os importes máximos de subvención dun proxectos van a depender do que cada Grupo de Acción Costeira teña establecido no seu Plan Estratéxico Zonal, que pode consultar nas páxinas dos propios Grupos clicando no mapa na zona correspondente.

Ademais, o importe dependerá do orzamento do que dispoña o Grupo de Acción Costeira para unha convocatoria determinada (varía).

Por último, sinalar que a intensidade da axuda depende de que o proxecto que se presente sexa produtivo ou non produtivo, así, os produtivos se subvencionan ata o 60%, e os non produtivos ata o 100%, sempre tend en conta os importes máximos que comentabamos no parágrafo anterior.