Navegando entre Illas

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Ante o masivo do turismo nas rías baixas e a frivolización do uso dos espazos protexidos como"paraísos naturais de praia e lecer" xorde en 2009 a idea de xerar un proxecto que aporte  a sociedade un enfoque de promoción cultural e medioambiental do entorno, asi como realizar unha achega ao sector pesqueiro polos propios traballadores deste sector.Ese mesmo ano iniciarónse unha serie de embarques co fin de avaliar a viabilidade do proxecto que incluia estes obxectivos, que rematou cunha avaliación positiva.

As actuacións do proxecto para este ano 2010 e seguintes xiran en torno ao emprego da embarcación Nauja nun programa de embarques dunha xornada co obxectivo de levar a cultura mariñeira a sociedade asi como unha idea de respeto e conservación polo medio mariñeiro, contribuindo a construcción dunha relación entre o sector pesqueiro e menio mabiente sostible no tempo.

O eixe xeográfico proncipal será a Ría de Vigo e o sur de Galicia aproveitando a riqueza productiva e cultural das Rías Baixas e os seus poboadores.Através dunha viaxe de 7 horas de duración, os participantes nas actividades poderan aproximarse ao dia a dia dun mariñeiro, percibindo directamente as sensacións do traballo vinculado ao mar.

PROYECTO
Presupuesto total: 
58.3017
Plazo de ejecución: 
30/10/2010
Imágenes: 
FAIXA-ASTROPOENTA.jpg
POSTER-ASTROPENTA.jpg