APROXIMACION INICIAL Á PRIMEIRA VENTA DE BIVALVOS NA RIA DE VIGO

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Obxectivo xeral: Mellorar a comercialización en primeira venta de bivalvos na ría de Vigo mediante a análise econométrica da información dispoñible e a formación dos mariscadores, facilitándolles o deseño de estratexias efectivas de venta e involucrándoos na xestión da mesma e por tanto na cadea de valor.

Para acadar o anterior foi preciso realizar as seguintes tarefas:

1. Comprobar cal é o coñecemento do sector (directivas das distintas entidades e persoal directamente implicado na venta) acerca da primeira venta de bivalvos: oferta, prezos...

2. Obter información real, dinámica, accesible e adaptada ás necesidades do sector, acerca das ventas e dos prezos en primeira venta das principais especies de bivalvos comercializados na ría. Para elo se compilaron sistematicamente os datos históricos de cada unha das entidades que venden estes mariscos.

3. Tratar de xeito estatístico e econométrico a información anterior.

4. Transmitir ao sector os resultados dos apartados anteriores

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Asociación de Mariscadoras a Pé "Santa Lucía" de Moaña
Perfil empresarial: 
Asociación profesional
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
22/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009. Pan Estratéxico Zona do GAC 7
Presupuesto total: 
5.652,00 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
3.096,56 €
% sobre total Presupuesto: 
55 %
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior e Redondela
Coordenadas GPS: 
l= 42º 16' 49,93" N , L= 008º 44' 10,36" O
Plazo de ejecución: 
30/10/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellorar a comercialización en primeira venta de bivalvos na ría de Vigo. Esto se pretende conseguir mediante a análise econométrica da información dispoñible e a formación dos mariscadores, facilitándolles o deseño de estratexias efectivas de venta e involucrándoos na xestión da mesma e por tanto na cadea de valor
Principales actividades del proyecto: 
Enquisas, recollida de datos nas entidades, tratamento estatístico, preparación do Informe final y xornadas difusión.
Resultados concretos previstos: 
É a mellora da comercialización en primeira venta para o que é necesario incrementar o coñecemento do sector acerca do proceso de comercialización.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO SECTOR PRODUTIVO DO MAR: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Realización de estudios
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
foto 1.JPG
foto 2.JPG
Captura.JPG
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
3.600,00 €
% sobre presupuesto aprobado: 
100 %
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
3.096,00 €
% sobre subvención aprobada: 
100 %
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
cinco
Descripción acciones: 
Xornadas de presentación das conclusións do proxecto nas que se ven os logotipos das administracións que cofinancian o proxecto (Consellería do Mar, Ministerio de Medio Ambiente e Medio Mariño e da Unión Europea e a referencia ao Pondo Europeo de Pesca 2007-2013 co lema "Europa inviste na pesca sustentable".
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe