VENDA DIRECTA DE BIVALVOS NA LONXA DE CAMPELO

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Ao proxecto de mellora da comercialización de bivalvos infaunais da Lonxa de Campelo ten como obxectivo o incremento das rendas dos mariscadores asociados ás tres confrarías que xestionan a nomeada lonxa. Para acadar este obxectivo sen caer nunha sobreexplotación do recurso, tense intención de actuar sobre os prezos de venda, de xeito que se incrementen e, con eles, as rendas percibidas. Lonxa de Campelo presentea un proxecto que inclúe a instalación na mesma lonxa, dunha minidepuradora cunha capacidade axeitada a súa situación e posibilidades e a creación dunha páxina web desde a que poder interactuar cos clientes.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
LONXA DE CAMPELO
Perfil empresarial: 
Agrupación de interese económico de tres confrarías dedicadas principalmente ao marisqueo no fondo da Ría de Pontevedra: Raxó, Lourizán e SAn TElmo
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
22/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009.
Presupuesto total: 
55.436,40
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
23.895,00 €
% sobre total Presupuesto: 
50%
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Poio
Coordenadas GPS: 
42.426888,-8.68616
Plazo de ejecución: 
30/10/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Instalación e posta en funcionamento dunha depuradora na lonxa de Campelo que permita a comercialización directa do produto.
Principales actividades del proyecto: 
- Instalación dunha depuradora e posta en funcionamento. Creación e posta en funcionamento dunha páxina web. Autorización da Lonxa como central de expedición.
Resultados concretos previstos: 
Poñer en marcha un mecanismo de venda directa de moluscos dende a Lonxa de Campelo.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Mellora da comercialización no sector pesqueiro.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Promoción del asociacionismo y el cooperativismo
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Indicadores de Ejecución
Incidencias: 
retirada del proyecto
Justificación Retirada del proyecto: 
O proxecto finalmente foi executado mais sen recurrir ao financiamento do Grupo de Acción Costeira xa que a Lonxa de Campelo conseguiu o 100 % de financiamento do ente público Portos de Galicia dependente da Consellería do MAR.
Acciones para reasignar los fondos: 
Non houbo lugar xa que non se avisou da renuncia do promotor.