NATURA 42º

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Latitude 42º: programa didáctico de contido medio ambiental centrado nos valores naturais do Parque Nacional Illas Atlánticas que se desenvolve dende embarcacións semirríxidas de baixo custe ecolóxico e cunha capacidade de 42 participantes.

As características máis salientables da actividade a desenvolver:
- Poder visitar toda a contorna do Parque dende o mar e dende terra: isto dará a oportunidade ó visitante de poder descubrir e admirar os ambientes naturais máis contrastados do Parque (praias, cantís, aves, especies mariñas...).

- Manter a actividade operativa durante todo o año. O programa Latitude 42º, permite facer visitas ó PNIA fora da temporada cuberta polo transporte regular, permitindo así a posibilidade de coñecer aspectos do Parque nas diferentes estacións do ano.

- Servicios especiais para os campings de Ons e Cíes fora de temporada alta, programación con colexios en período escolar, programas específicos para grupos ambientalistas e de investigación, e unha porposta específica de ornitoloxía.

- A versatilidade e capacidade do deseño das embarcacións, permite poder cubrir una oferta inexistente ate o de agora que permita unir distintas poboacións da Ría de Pontevedra coas distintas illas do Parque Nacional.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
LATITUDE 42ºN S.L.
Perfil empresarial: 
SOCIEDAD LIMITADA INTEGRADA POR DOS SOCIOS.
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
22/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009.
Presupuesto total: 
322.200 € Unha gran parte corresponde ás embarcacións que non foron subvencionadas pola Consellería do Mar ao entender que se trata de vehículos para transporte de personas y quedan fuera de la normativa.
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
34.500 €
% sobre total Presupuesto: 
46 % del presupuesto aceptado.
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O porto base da embarcación será o porto de Sanxenxo.
Coordenadas GPS: 
42.396999,-8.803353
Plazo de ejecución: 
31/10/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Co proxecto didáctico medio ambiental Latitude 42º se pretenden os seguintes obxectivos: • Creación dun novo servizo para coñecemento dos valores naturais e medio ambientais do Parque Nacional das Illas Atlánticas • Contribuír á dinamización e difusión da riqueza ecolóxica do Parque • Ampliar a oferta de ocio Ría de Pontevedra, en relación directa co PNIA. • Crear un novo servicio na Ría de Pontevedra como complemento da oferta de ocio dende unha óptica da desestacionalización. • Xerar postos de traballo para profesionais do sector mar-pesca das localidades de implantación do proxecto. • Potenciar un maior coñecemento e posta en valor da riqueza ecolóxica da Rías e as Illas integrantes do Parque Nacional
Principales actividades del proyecto: 
Liña 1: Latitude 42º como proposta xenérica Liña 2: Latitude 42º como proposta escolar Liña 3: Latitude 42º como proposta ós campings do Paque Nacional Liña 4. Latitude 42º para grupos especiais. Accións de publicidade e promoción
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Diversificación. turismo sostible.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
sin incidencia medioambiental
El espacio protegido está integrado en la Red Natura 2000: 
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
3
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Indicadores de Ejecución
Incidencias: 
otros (especificar)
Otras incidencias: 
DENEGACIÓN DO PAGAMENTO E REVOGACIÓN DA AXUDA CONCEDIDA.
Justificación Retirada del proyecto: 
O promotor solicitou unha prórroga para a execución do proxecto que non lle foi concedida pola Consellería do Mar polo que non puido comezar a actividade no prazo de execución do proxecto motivo polo que lle foi revogada a axuda concedida.
Acciones para reasignar los fondos: 
Non houbo lugar por producirse a resposta da Consellería fora do prazo de execución da anualidade.